ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประชุมการพิจารณาตัดสินการประกวดบทความ กองทุนปาล พนมยงค์ ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

30
เมษายน
2565

วานนี้ (29 เมษายน 2565 ) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้มีการจัดประชุมการพิจารณาตัดสินการประกวดบทความ กองทุนปาล พนมยงค์ ประจำปี 2565 เพื่อคัดเลือกบทความ ในหัวข้อ  "มุมมอง SDGs เพื่อการพัฒนาสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์" ซึ่งมีนักศึกษาส่งบทความเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวน 6 บทความ 

พร้อมกันนี้ นายเอกชัย ไชยนุวัติ กรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้มอบเงินส่วนตัวเพื่อบริจาคสมทบกองทุนปาล พนมยงค์ จำนวน 50,000 บาท โดยมี รองศาสตราจารย์โรจน์ คุณเอนก รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา และ นายเสริม กัลยารัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เป็นผู้รับมอบ