ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เกร็ดประวัติศาสตร์

เปิดจดหมายปรีดี…อวยพรปีใหม่ถึงลูกชาย

2
มกราคม
2567

 

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓

ปาล ลูกรัก 

ในวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๓ พ่อขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตรย และอานิสงส์ทั้งปวงที่ลูกได้บำเพ็ญเพื่อชาติและราษฎรไทย และคุณความดีที่ลูกได้แสดงช่วยเหลือพ่อแม่ในยามทุกข์ร้อนหลายประการนั้น โปรดดลบันดาลให้ลูกมีสุขภาพสมบูรณ์ขึ้นโดยเร็ววัน และประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลทุกประการ

พ่อได้สอบถามญาติมิตร์ทางปารีสถึงประสบการณ์ของเขาที่ประสบพบเห็นบุคคลที่เคยป่วยและได้รับการรักษาตามวิธีที่แพทย์ได้ช่วยลูกอยู่ในขณะนี้แล้ว พ่อได้ความตรงกันกับที่คุณหมอวิศิษฎ์ได้โทรศัพท์แจ้งให้ทราบว่าวิธีรักษาลูกนั้น เมื่ออาการป่วยหายเปนปกติแล้วก็สามารถประกอบธุรกิจได้ประดุจคนปกติ Tante Rose ก็เล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนของเขาคนหนึ่งซึ่งเปนศาสตราจารย์ป่วยและได้รับวิธีรักษาเช่นเดียวกับลูก หายป่วยแล้วเปนเวลากว่า ๑๐ ปีก็ยังทำหน้าที่ศาสตราจารย์ได้ ส่วนเล็กยาดาก็ได้แจ้งให้พ่อทราบวันนี้ว่าเขารู้จักคนหนึ่งซึ่งเปนผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้รับวิธีรักษาเช่นเดียวกับลูก หายป่วยหลายปีแล้วก็ดำเนินธุรกิจต่อไปได้จนทุกวันนี้ ฉะนั้นพ่อจึงหวังว่าเมื่อลูกหายป่วยแล้วก็คงปฏิบัติธุรกิจได้เหมือนคนปกติ

ด้วยความรักและคิดถึงมาก จากพ่อ

 

๘ มีนาคม ๒๕๒๓

ปาล ลูกรัก

เช็ค ๑๐,๐๐๐ บาทที่พ่อส่งมาโดย จ.ม.ถึงแม่ฉบับ ๒๔ ก.พ. นั้น เพื่อให้ลูกใช้ส่วนตัวและให้รางวัลคนปฏิบัติบ้างเป็นคราวๆ ไป

พร้อม จ.ม.นี้พ่อได้ฝากหนังสือ “La Chute du Shah” กับ “Quid” ฉบับ ค.ศ. ๑๙๘๐ มาให้ลูก

อนึ่งได้แนบเรื่อง “Bagota” มาด้วย

ถ้าลูกมีเวลาขอให้ถามทนายว่า ในการฟ้องกระทรวงศึกษาธิการเปนจำเลยนั้น จำเปนต้องระบุชื่อ ร.ม.ต. หรือไม่ เพราะเหตุใด ถ้าต้องระบุแล้วจะระบุ ร.ม.ต. คนใด เพื่อพ่อจะได้เตรียมทำหนังสือมอบอำนาจ ขอให้ลูกแจ้งวิชาหรือเพื่อนทนายความคนใดทำบันทึกส่งมาให้พ่อด้วย

พ่อเอาใจช่วยขอให้ลูกมีสุขภาพดีขึ้นเปนปกติโดยเร็ว

ด้วยความรักและคิดถึงมากมายังลูก, เลิศศรี และ อ้าย กับ ป็อม

พ่อ

 

ปาล ลูกรัก

พ่อได้เขียน จ.ม. ต่อท้ายฉบับของแม่ที่ใส่ในอีกซองหนึ่งแล้ว บัดนี้นึกเรื่องที่ควรแจ้งให้ลูกทราบ พ่อจึงเขียนเพิ่มเตืมมเติมมาดังต่อไปนี้

๑. ระหว่างนี้ผู้ตั้งตนเปนศัตรูกับพ่อก็คงคิดแกล้งพ่อและญาติมิตร์ จึงขอให้ลูกบอกญาติมิตร์ระมัดระวังไว้ โดยเฉพาะหนังสือใดที่เขาห้ามก็ดีหรือที่เขาใส่ความว่าลูกน้องพ่อเขียนก็ดีซึ่งมิใช่เปนความจริงว่าผู้นั้นเขียนก็ดีนั้น อย่าเก็บไว้ที่บ้านของญาติมิตรเพราะจะถูกเขาแกล้งได้

๒.ขอให้ลูกบอกคุณ พ. รมยสูตร์ให้เขียนถึงคุณสมัยฯ เล่าเรื่องให้ฟังถึงเหตุการณ์ปัจจุบันด้วย

๓.ได้อ่านข้อแก้ตัวขอ ป.ทรัพย์สุนทรในไทยแล้ว ฉนั้นถ้าผู้ถูกใส่ความคนอื่นๆจะเขียนแก้ไว้ในที่อื่นๆก็จะดี เพื่อความบริสุทธ์

ด้วยความรักและคิดมากของลูกเลิดศรี และหลานทุกคน

พ่อ.

๑๔ ก.ย. ๒๕๒๓
 

 

๙ ธันวาคม ๒๕๒๓

ปาล ลูกรัก

พรุ่งนี้วันที่ ๑๒ ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของลูกเมื่อ ๔๙ ปีมาแล้ว พ่อมีความระลึกถึงลูกเปนอันมาก และเห็นว่าสุขภาพของลูกมีทางที่จะหายเปนปกติได้ในไม่ช้า พ่อจึงขอเดชะคุณพระศรีรัตนตรัยและอานิสงส์ความดีที่ลูกได้บำเพ็ญเพื่อชาติชาติ และกตัญญูกตเวทีที่ลูกได้บำเพ็ญต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ซึ่งเป็นคุณธรรมอันประเสริฐของลูกนั้น บันดาลให้ลูกมีความสุขสมบูรณ์โดยเร็ววัน และสามารถรับใช้ชาติและราษฎรไทยให้มีเอกราชและอธิปไตยสมบูรณ์รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทุกประการ

ด้วยความรักและคิดถึงมาก

พ่อ.

 

หมายเหตุ : 

  • คำสะกดตามอักขรวิธีสะกดในเอกสารจดหมาย
  • จดหมายฉบับที่สอง ได้มีการแก้ไขวันเกิดของคุณปาล พนมยงค์ จากวันที่ 10 เป็นวันที่ 12 และ จากอายุ 51 ปี เป็น 49 ปี