ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

ความเป็นอนิจจังของสังคม, ปาล พนมยงค์ จัดพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงเพ็งชัยวิชิตวิศิษฏ์ธรรมธาดา ตุลาคม 2500