ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

“รัฐธรรมนูญฉบับบังกะหล่า” ใน รวมบทความบางเรื่องของนายปรีดี พนมยงค์ เกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยและการร่างรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพ สันติธรรม, 2518 (ปรีดีเขียนลงวันที่ 13 มกราคม 2518)