ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คลังข้อมูล

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

เขียนถึง ปรีดี พนมยงค์

ปรีติธรรม รวมธรรมทัศน์ของพระมหาเถระต่อปรีดี พนมยงค์
มโนทัศน์ทางเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม กับเศรษฐศาสตร์ของ ชาร์ลส์ จิ๊ด