ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • เขียนถึง ปรีดี พนมยงค์

หลวงประดิษฐ์มนูธรรม

หลวงประดิษฐ์มนูธรรม

หลวงประดิษฐ์มนูธรรม

หนังสือเล่มนี้รวมบทความหลายๆ เรื่องที่เกี่ยวกับปรีดี พนมยงค์เอาไว้

 • ผู้เขียน : กองบรรณาธิการมติมหาราษฎร์
 • พิมพ์ที่ : เรือนแก้วการพิมพ์, กรุงเทพมหานคร
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2527
 • จำนวนหน้า : 144 หน้า
 • ISBN : -

สารบัญ

 • ธรรมกถา ของ สมเด็จพระสังฆราชฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2526 ณ วัดพนมยงค์
 • จากท่านชิ้น...ถึงท่านปรีดี
 • สัมภาษณ์พระพิมลธรรม
 • สัมภาษณ์ท่านปรีดี พนมยงค์
 • สัมภาษณ์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
 • "สันติบาลใต้ดิน" หน่วยจู่โจมล่าสังหาร ขบวนการเสรีไทย
 • ธรรมกถา ของ สมเด็จพระสังฆราชฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2527 ณ วัดเบญจมบพิตรฯ
 • ชีวประวัติย่อนายปรีดี พนมยงค์

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook155.pdf