ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์

เกร็ดประวัติศาสตร์
30
พฤษภาคม
2564
ความแตกต่างระหว่างนายปรีดีกับหลวงพิบูลสงครามในด้านรูปแบบและรสนิยมการรับประทานอาหารเช้า ซึ่งพอจะสื่อนัยยะของแนวความคิดทางสังคมการเมืองได้
Subscribe to ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์