ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่จัดงาน

วันเสาร์ที่
11
พฤษภาคม
2567
เวลา 13:00 น.
PRIDI Talks #25 เก่าไปใหม่มา : สว. ชุดใหม่ อนาคตประชาธิปไตย อนาคตประเทศไทย

PRIDI Talks #25
เก่าไปใหม่มา : สว. ชุดใหม่ อนาคตประชาธิปไตย อนาคตประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการ

เวลา รายละเอียด
10.30 น. เป็นต้นไป

บริเวณโถงทางเข้าหอประชุมศรีบูรพา จะมีการจำหน่ายหนังสือและของที่ระลึกโดยสถาบันปรีดี พนมยงค์ และตั้งโต๊ะให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ผู้ที่สนใจลงสมัครสว. ชุดต่อไป ชวนตรวจสอบเช็กลิสต์คุณสมบัติที่ต้องมี และเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อเดินทางไปสมัครวันจริง พร้อมกันนี้ยังมีนิทรรศการ ข้อมูล เกี่ยวกับการทำงานของสว. ชุดพิเศษที่หมดอายุ พวกเขาอยู่มาห้าปี ทำอะไรไปบ้าง และทิ้งมรดกอะไรไว้ให้เราบ้างโดย iLaw

12.00 น. ลงทะเบียน
13.00 - 13.05 น. กล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.05 - 13.20 น. กล่าวนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ ในหัวข้อ “ที่มา สว. : การต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตย กับอภิชนาธิปไตย”
13.20 - 16.00 น. เสวนาทางวิชาการ วันปรีดี พนมยงค์ 2567 PRIDI Talks #25: เก่าไปใหม่มา : สว. ชุดใหม่ อนาคตประชาธิปไตย อนาคตประเทศไทย
16.00 น. ปิดกิจกรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนได้ที่นี่ : https://pridi.or.th/th/register/pridi-talks-25

ถ่ายทอดสด Facebook Live เพจสถาบันปรีดี พนมยงค์ : https://www.facebook.com/pridibanomyonginstitute

รายละเอียดเพิ่มเติม : PRIDI Talks #25 เก่าไปใหม่มา : สว. ชุดใหม่ อนาคตประชาธิปไตย อนาคตประเทศไทย