มอบทุนการศึกษาและหนังสือแก่โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)

 

วันนี้ (4 ธันวาคม 2563) นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ในฐานะตัวแทนครอบครัว พนมยงค์-ตามสกุลได้เข้ามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 89 ทุน โดยได้มอบโอวาทแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ผู้มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนที่ดี อันเป็นกำลังสำคัญต่อประเทศ

ในการนี้สถาบันปรีดี พนมยงค์ได้มอบหนังสือและเสื้อยืด PRIDI เป็นที่ระลึกให้แก่โรงเรียน และถ่ายภาพหมู่ที่ระลึกร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูผู้สอน