ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ได้เป็นเจ้าภาพร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพศาสตราภิชาน ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์

18
ตุลาคม
2564

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ได้เป็นเจ้าภาพร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพศาสตราภิชาน ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ ณ ศาลา 15 เวชชาชีวะ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

โดยศาสตราภิชาน ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ เป็นอดีตประธานคณะกรรมการกลางมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และเป็นผู้มีคณูปการในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกทั้งเป็นผู้สนับสนุนการจัดทำ “ห้องแห่งแรงบันดาลใจ” ที่สถาบันปรีดี พนมยงค์ ทองหล่อ เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมและเป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการแก่คนรุ่นหลัง และหนึ่งในผลงานที่สำคัญคือ การเป็นผู้ผลักดันความร่วมมือระหว่างมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดตั้งคณะ “วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์”ครอบครัวผดุงสิทธิ์ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการกลาง มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และคณะกรรมการบริหาร สถาบันปรีดี พนมยงค์

ภายในงานมีตัวแทนจากมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ คือ นางสาวสุดา พนมยงค์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์, นางดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ, นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลางมูลนิธิปรีดี พนมยงค์และกรรมการกลาง ได้แก่ นายชรินทร์ หาญสืบสาย, และนางอิสริยา นิติทัณฑ์ประภาส บุญญะสิริ

และตัวแทนจากสถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันปรีดี พนมยงค์ และกรรมการบริหาร นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์และนายกษิดิศ อนันทนาธร

บรรยากาศภายในงานสวดพระอภิธรรมศพเต็มไปด้วยเครือญาติ และบุคคลที่รู้จักเดินทางมาแสดงความอาลัยและเคารพศพอย่างต่อเนื่องนางสาวสุดา พนมยงค์  นางดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล นางอิสริยา นิติทัณฑ์ประภาส บุญญะสิริ และครอบครัวผดุงสิทธิ์


นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ และนายสตีเฟน ผดุงสิทธิ์


ทั้งนี้ ได้มีเจ้าภาพร่วมจากองค์กรอื่นๆ ในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนักเรียนวชิราวุธ รุ่น 59


โดยกำหนดการสวดพระอภิธรรมจะดำเนินต่อไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564