ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันปรีดี พนมยงค์ มอบทุนสนับสนุนการดำเนินงานแก่ iLaw

10
มีนาคม
2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้มอบทุนสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่ iLaw โดยมีนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการ iLaw เป็นตัวแทนรับมอบ

เนื่องด้วยสถาบันปรีดี พนมยงค์ มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เพื่อการพัฒนาทางเศษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ตามหลักการประชาธิปไตยสมบูรณ์ และมีนโยบายให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค์กรพันธมิตรที่มีแนวทางการทำงานสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว ซึ่งทางสถาบันปรีดีฯ เห็นว่า iLaw เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทำงานกับภาคประชาสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อไปให้ถึงหลักการประชาธิปไตยและมีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ให้ความรู้ ปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน อีกทั้ง iLaw ยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถาบันปรีดีฯ ด้วยดีเสมอมา จึงได้มอบทุนสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่ iLaw พร้อมหนังสือเพื่อนำเข้าห้องสมุดในพื้นที่แห่งใหม่ที่กำลังจัดสร้างขึ้น