ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วาณี พนมยงค์ สายประดิษฐ์

เกร็ดประวัติศาสตร์
16
กรกฎาคม
2567
พระราชนิพนธ์แปลเรื่อง ‘ผีเสื้อ’ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นเรื่องสั้นขนาดยาวที่บันทึกความเปลี่ยนแปลงของสังคมจีนในช่วงการปฏิวัตินธรรม ค.ศ.1966-1969 แสดงให้เห็นผลกระทบทางการเมืองต่อชีวิตมนุษย์ในสังคม
ชีวิต-ครอบครัว
16
กรกฎาคม
2567
ชีวประวัติย่อของวาณี พนมยงค์ สายประดิษฐ์ เขียนโดยสุดา และดุษฎี พนมยงค์ แสดงถึงผลงานสำคัญได้แก่ การทำงานถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ การทำงานสอนภาษาจีน งานบรรณาธิการหนังสือ งานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และงานกองทุนศรีบูรพา
ชีวิต-ครอบครัว
16
มีนาคม
2567
ในห้วงของการเป็นนักศึกษาฝึกสอนของปลายนั้น ได้ถูกส่งไปฝึกหัดสอนที่โรงเรียนสตรีมัธยมหมายเลข 3 ณ กรุงปักกิ่ง ในรายวิชาวรรณคดีจีนโบราณ เพราะเป็นวิชาที่ชื่นชอบ จึงทำให้สามารถถ่ายทอดได้ดี
ชีวิต-ครอบครัว
2
มีนาคม
2567
ขบวนการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ ในปี 2501 มีผลเสียต่อประเทศจีนอย่างมาก เนื่องจากได้เกิดภัยพิบัติทั่วทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ภัยแล้ง อุทกภัย ซึ่งส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลน และเศรษฐกิจของจีนตกต่ำลง
ชีวิต-ครอบครัว
24
กุมภาพันธ์
2567
ปลายได้ก้าวสู่การเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเป่นจิ๊งซื้อฟ่านต้าซูเอ๋ ได้พบกับเพื่อนๆ มากมายจากต่างพื้นที่และคณะวิชา อีกทั้งยังมีเพื่อนร่วมหอพักนักศึกษาที่คอยกวดวิชาให้ปลายนั้นได้มีผลการเรียนที่ดี
ชีวิต-ครอบครัว
18
กุมภาพันธ์
2567
ปลายเดินทางเพื่อที่จะหาความรู้และประสบการณ์ จากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และต้องพบกับการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่มีความยากลำบาก
ชีวิต-ครอบครัว
10
กุมภาพันธ์
2567
สุ. จิ. ปุ. ลิ. พุทธสุภาษิตที่จะสอนให้เรามีสติในการรับฟังสิ่งต่างๆ ไตร่ตรองเพื่อหาข้อเท็จจริง และจดบันทึกเพื่อเตือนใจ
ชีวิต-ครอบครัว
3
กุมภาพันธ์
2567
ความมุ่งมั่นของชาวจีนที่จะให้ประเทศก้าวหน้า ทุกคนต่างร่วมมือกันโดยไม่คำนึงถึงความต่างของชนชั้น แม้จะประสบความยากลำบากก็ไม่เคยย่อท้อ
ชีวิต-ครอบครัว
27
มกราคม
2567
สภาพความเป็นอยู่ของชาวนาจีนในสมัยก่อน ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ต้องทำงานหนัก อดมื้อกินมื้อ และต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มากมาย
ชีวิต-ครอบครัว
13
มกราคม
2567
ปลายได้เล่าถึงประสบการณ์ที่เธอได้พบเจอและเรียนรู้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา วัฒนธรรม และการเมือง
Subscribe to วาณี พนมยงค์ สายประดิษฐ์