ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สารอวยพรวันปีใหม่ไทย 2566

13
เมษายน
2566

เนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ไทย พ.ศ. 2566 หรือวันสงกรานต์ กระผมในฐานะผู้แทนคณะกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ และ ทีมงานสถาบันปรีดี พนมยงค์ ขออวยพรให้ทุกท่านทั้งที่เป็นกัลยาณมิตรของสถาบันปรีดี พนมยงค์ และราษฎรทั้งหลายมีความสุข สมบูรณ์ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ 

ประกอบกับในวันที่ 14 พ.ค. ศกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลผ่านการเลือกตั้ง พวกเราชาวไทยต้องร่วมกันทำให้เสียงของประชาชนมีความหมาย หยุดยั้งอำนาจจากปากกระบอกปืนและยุติการสืบทอดอำนาจเผด็จการผ่านบัตรเลือกตั้ง

กระผมจึงใคร่ขอให้ราษฎรทั้งหลายได้เป็นพลังส่วนหนึ่งของปีใหม่แห่งความหวังที่จะนำไปสู่การกลับคืนมาของระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์ในประเทศไทย ดังคำกล่าวของ ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ ที่ว่า “พลังแห่งความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสังคมหนึ่งๆ ก็คือพลังของมวลราษฎรแห่งสังคมนั้นๆ นั่นเอง” 

สุดท้ายนี้ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ขอส่งความปรารถนาดีมายังราษฎรทุกท่านได้ประสบพบเจอกับสังคมใหม่ที่พรั่งพร้อมด้วยเสมอภาคและความเป็นธรรม รวมทั้งความสุขสงบสันติจากภราดรภาพของชนชาวไทยทั้งมวล

รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ

ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์