ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สารอวยพรปีใหม่ไทย

13
เมษายน
2564
สารอวยพรปีใหม่ไทย

สารอวยพรปีใหม่ไทย

ในวาระวันสงกรานต์ หรือขึ้นปีใหม่ไทย ๒๕๖๔ ขออวยพรให้แฟนเพจสถาบันปรีดี พนมยงค์ ทุกท่านห่างไกลจาก covid-19 มีสุขภาพแข็งแรง ขอผลแห่งการกระทำอันดีงามไม่สูญหายไปจากแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งของเรา ด้วยอานุภาพแห่งธรรม ขอให้ทุกท่านจงประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พร้อมด้วยความเจริญก้าวหน้า และบำเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อความยุติธรรมแก่ราษฎร และความเป็นเอกราชประชาธิปไตยของชาติไทย อันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนนั้น เทอญ

สถาบันปรีดี พนมยงค์