ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เกร็ดประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์

18
พฤศจิกายน
2566

Focus

 • คุณค่าของขบวนการเสรีไทยสมควรได้รับการเรียนรู้โดยคนรุ่นหลัง และสำหรับคนเมืองแพร่แล้ว พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่จึงเกิดขึ้น เพื่อแสดงถึงการที่บรรพบุรุษเสรีไทยของชาวแพร่ (นายทอง กันทาธรรม เป็นหัวหน้า พร้อมชาวแพร่อีก 500 คน) ได้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างไร ในคราวสงครามโลกครั้งที่สองนั้น
 • พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่เป็นการคืนกำไรให้สังคม โดยเปิดให้เข้าเยี่ยมชมฟรีทุกวัน (มีตู้รับบริจาค) โดยผู้ที่มาศึกษาเรียนรู้เป็นนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วๆ ไปทั้งในเมืองแพร่และจากต่างจังหวัด
 • ภายในพิพิธภัณฑ์มีการแสดงรายชื่อของบรรพบุรุษที่สามารถรวบรวมได้ จำนวน 166 คน (ยังมีชีวิตอยู่ไม่ถึง 10 คน) รวมถึงหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และพิพิธภัณฑ์ฯพร้อมต่อการรับแจ้งชื่อของบรรพบุรุษเสรีไทยแพร่ที่อาจตกหล่น

 


FB: แพร่โพสต์ แพร่ ทุกโพสต์ ที่โดนใจ

 

จากเรื่องราวที่ผ่านมา อ่านแล้วคงจะเห็นได้ว่า บทบาทสำคัญที่ทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตร (อเมริกา) ให้การรับรองว่าประเทศไทยไม่ต้องแพ้สงครามร่วมกับญี่ปุ่นอยู่ที่การปฏิบัติงานของขบวนการเสรีไทยแพร่ที่มีนายทอง กันทาธรรม เป็นหัวหน้าพร้อมคนเมืองแพร่อีก 500 คน

 


ที่มาภาพ : ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์เสรีไทย

 

แต่เบื้องหลังความจริงไม่เคยปรากฏเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ทุกอย่างหากไม่ได้รับการเปิดเผยถึงวีรกรรมของบรรพบุรุษของชาวเมืองแพร่ ต่อไปก็จะเลือนหายไปกับกาลเวลา

การทำความดีเสียสละและการแสดงออกถึงการรักชาติสมควรได้รับการถ่ายทอดเปิดเผยประกาศเกียรติคุณให้แก่คนรุ่นหลังได้รับรู้ผลงานของการเสียสละในครั้งนั้นของบรรพบุรุษชาวแพร่ ทายาทหรือคนรุ่นหลังจะได้สำนึกในบุญคุณอันใหญ่หลวงต่อการปฏิบัติงานชนิด ปิดทองหลังพระ และจะได้ภูมิใจในการที่เกิดมาเป็นคนเมืองแพร่ที่บรรพบุรุษของเขาได้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติไว้อย่างไร

ด้วยเหตุนี้คุณภุชงค์ กันทาธรรม ทายาทนายทอง กันทาธรรมหัวหน้าขบวนการเสรีไทยแพร่ จึงได้คิดและสร้างพิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่ขึ้นที่โรงแรมภราดร เลขที่ 177 ถนนยันตรกิจโกศล อ.เมือง จ.แพร่ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเผยแพร่เชิดชูเกียรติประวัติของบรรพบุรุษชาวแพร่ที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่สร้างขึ้นโดยทุนส่วนตัวของคุณภุชงค์ กันทาธรรม และทีมทำงานเป็นบุคคลที่มีแนวความคิดทางเดียวกัน เป็นการคืนกำไรให้สังคมโดยเฉพาะเมืองแพร่แผ่นดินเกิด เปิดให้เข้าเยี่ยมชมฟรีทุกวัน แต่มีตู้รับบริจาคเพื่อใช้เป็นค่าพิมพ์เอกสารเผยแพร่ และรักษาความสะอาด ส่วนผู้บรรยายเป็นอาสาสมัครที่ผ่านมาได้รับการตอบสนองด้วยดีเกินความคาดหมาย โดยเฉพาะสถานศึกษาได้ส่งนักเรียนนักศึกษามาศึกษาเรียนรู้ และบุคคลทั่วๆ ไปทั้งในเมืองแพร่และจากต่างจังหวัด ทำให้หูตาสว่างขึ้น ทำให้ได้ทราบถึงการเสียสละของบรรพบุรุษชาวแพร่ เบื้องหน้าเบื้องหลังของความอยู่รอดของประเทศไทยมาจนทุกวันนี้

 


FB : Puchong Kanthatham

 

รายชื่อของผู้เข้าร่วมขบวนการเสรีไทยแพร่ที่สมควรได้รับการเปิดเผยเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติยกย่องในวีรกรรมของการเสียสละ และเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานมาชนิด ปิดทองหลังพระ เพื่อเยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักและเกิดความสำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษ มีรายชื่อดังนี้ (เท่าที่สามารถรวบรวมได้ หากตกหล่นชื่อท่านใดขออภัยด้วย เพราะค้นคว้าตามหลักฐานที่พอหาได้) ในอดีตการจัดเก็บหลักฐานเอกสารทำได้โดยไม่มีประสิทธิภาพและต้องปกปิดตลอดจนต้องทำลายทิ้ง รายชื่อบุคคลเหล่านี้ สมควรได้รับการจารึกไว้ได้ฐานอนุสาวรีย์ด้วยซ้ำ ทราบว่าทางอำเภอหนองม่วงไข่ คิดสร้างอนุสาวรีย์เสรีไทยแพร่แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากขาดทุนทรัพย์ในการดำเนินงาน

“การไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ทำให้ไม่เกิดความรู้สึกรักชาติ”

 

รายชื่อขบวนการเสรีไทยแพร่

 1. นายทอง กันทาธรรม / หัวหน้าขบวนการเสรีไทย
 2. เจ้าวงศ์ แสนศิริพันธ์ / รองหัวหน้าขบวนการเสรีไทย, ฝ่ายสนับสนุนเสบียง
 3. นายทวีศักดิ์ สินธุวงศ์ / รองหัวหน้าขบวนการเสรีไทย, ฝ่ายสื่อสารและการข่าว
 4. นายอ้วน ลือวัฒนานนท์/ รองหัวหน้าขบวนการเสรีไทย, ฝ่ายกำลังพล

สมาชิกขบวนการเสรีไทยแพร่

 1. นายแป่ง ชมภูมิ่ง
 2. นายบรรเลง (เหล็ง) ชมภูมิ่ง
 3. นายคำมูล ชมภูมิ่ง
 4. นายมั่น ชมภูมิ่ง
 5. นายชุม ชมภูมิ่ง
 6. นายเหลี่ยม ชมภูมิ่ง
 7. นายมี ชมภูมิ่ง
 8. นายจู ชมภูมิ่ง
 9. นายอู๊ด ลือวัฒนานนท์
 10. นายผัด ลือวัฒนานนท์
 11. นายปี้ ลือวัฒนานนท์
 12. นายปัน ลือวัฒนานนท์
 13. นายน้อย เสนวิรัช
 14. นายรัตน์ เสนวิรัช
 15. นายหมวก เสนวิรัช
 16. นายจ๋อย เสนวิรัช
 17. นายส่วย เสนวิรัช
 18. นายประยงค์ เสนวิรัช
 19. นายมูล โสภารัตน์
 20. นายมี โสภารัตน์
 21. นายสี โสภารัตน์
 22. นายมา โสภารัตน์
 23. นายเหรียญ โสภารัตน์
 24. นายรส โสภารัตน์
 25. นายคำมูล โสภารัตน์
 26. นายมาส โสภารัตน์
 27. นายปี้ โสภารัตน์
 28. นายจุ โสภารัตน์
 29. นายคำ โสภารัตนานันท์
 30. นายสุรินทร์ โสภารัตนานันท์
 31. นายอุทัย กันทาธรรม
 32. นายสม กันทาธรรม
 33. นายสวน ตันมิ่ง
 34. นายจันทร์ แก้วตีน
 35. นายเอี้ยง แก้วตีน
 36. นายหนุน สิทธิพัฒนา
 37. นายวิวัฒน์ สุวรรณกาศ
 38. นายอ่วม ตันมา
 39. นายทุน ตันมา
 40. นายทอน ตันมา
 41. นายโท สินธุวงศ์
 42. นายอิ๊ด สินธุวงศ์
 43. นายกำจัด สินธุวงศ์
 44. นายสุนทร สังขนนท์
 45. นายหลึก ทิพย์โพธิ์
 46. นายเลิศ ทิพย์โพธิ์
 47. นายหิ่ง ใจดี
 48. นายโก้ง ใจดี
 49. นายยอน ใจดี
 50. ร.อ.บุญเรือง พิมสาร
 51. นายกู้ พิมสาร
 52. นายมนูญ พิมสาร
 53. นายสี พิมสาร
 54. นายเติง จันกัน
 55. นายมี จันกัน
 56. นายหล่อ เขียวสลับ
 57. นายมูล เขียวสลับ
 58. นายต๊ะ เขียวสลับ
 59. นายอุด เขียวสลับ
 60. นายขาว อะทะเสน
 61. นายทา อะทะเสน
 62. นายอื่น รัตนมูลปัญญา
 63. นายประเสริฐ รัตนมูลปัญญา
 64. นายโกน สกูลปราโมทย์
 65. นายนวล มหาวัน
 66. นายตัน มหาวัน
 67. นายพินิจ มหาวัน
 68. นายก๋วน ปราบสงบ
 69. นายวิโจน์ แก้วธรรมานุกุล
 70. นายดำรง เทพลออ
 71. นายยอด แบ่งทิศ
 72. นายสวน เสาร์แดน
 73. นายสี เสาร์แดน
 74. นายสิงห์คำ เสาร์แดน
 75. นายอิ่น นันทะ
 76. นายทอด เตชะวงศ์
 77. นายส่วน ใจชิน
 78. นายต่อ รักพงษ์
 79. นายมูล มะเต่า
 80. นายหล่ง วงศ์สุภาภรณ์
 81. นายนิยม สารจินดาพงศ์
 82. นายแพทย์ ปัญญาพวก
 83. นายคำมูล รัตนวิมลชัย
 84. นายจ๋อม รักพงษ์
 85. นายเก้อ สุทธกัน
 86. นายใจ๋ สุทธกัน
 87. นายบุญยืน ปัญญาฉลาด
 88. นายเหล็ก ขวดแก้ว
 89. นายอ้วน ขวดแก้ว
 90. นายมูล สินธุชัย
 91. นายชุ่ม โสภารัตนากูล
 92. นายเงิน ปะละใจ
 93. นายมี สุริยะ
 94. นายเจือ พิกุลสวัสดิ์
 95. นายซุ้ย แหวนวัง
 96. นายเสาร์ จีนะพันธ์
 97. นายณรงค์ อุดตุ้ย
 98. นายบึง ยาวิลาศ
 99. นายประจัญ บ่อแก้ว
 100. นายพินิจ จินารักษ์
 101. นายสาย เพชรโก
 102. นายหรัง เพชรโก
 103. นายอารี ชาเชื้อ
 104. นายสุข เป็นมูล
 105. นายประวัติ มากมาย
 106. นายเกียรติ แสงสว่าง
 107. นายบุญเรือง ทุ่งกาวี
 108. นายเถลิง วงศ์มณี
 109. นายเสาร์ จิตตประพันธ์
 110. นายเขียว สวัสดิ์คัมภี
 111. นายแก้ว จันบุ
 112. นายดำเนิน เสนาพงศ์
 113. นายอุทัย เดือนเพ็ญ
 114. นายวรุณ ถือทอง
 115. นายยอด อุตมา
 116. นายวินัย เทียมแสน
 117. นายสงวน พันธ์เมือง
 118. นายยอด ธรรมสอน
 119. นายแสง พื้นงาม
 120. นายฮอม หงษ์สอง
 121. นายจี่น อจิมา
 122. นายเชาว์ สง่าศรี
 123. นายเดชา เสนาใจ
 124. นายสม ทองเย็น
 125. นายสมบูรณ์ เนื่องพืช
 126. นายวิศิษฐ์ จิตรบุญย์
 127. นายสมปรารถน์ ตนาวรรณ
 128. นายสุวิทย์ หอมขจร
 129. นายเฉลิม วรรณกุล
 130. นายศิลพร คุณาคำ
 131. นายแสง สอนอุ่น
 132. นายมอน สมร
 133. นายไพศาล กุมภิรัตน์
 134. นายวาร คำมา
 135. นายมานพ ใจกลม
 136. นายสุรัติ ไชยวุฒิพง
 137. นายชิต วีระไชยกุริ
 138. นายปรีชา ปัญญาชัย
 139. นายมา ยาพรม
 140. นายไฝ วันชัย
 141. นายปุ่น สุขมี
 142. นายเป็ง จันทรางกูร
 143. นายเสน ผูกพันธ์
 144. นายหาญ วิริยะพงษ์
 145. นายวิเชียร ไหวเคลื่อน
 146. นายยืน หงส์สิบสาม
 147. นายเหลี้ยน ปัญญาแก้ว
 148. นายหลวง ธรรมสรางกูร
 149. นายแก้ว ธรรมสรางกูร
 150. นายหลู่ วีระพันธ์
 151. นายทรง ชัยสุรัตน์
 152. นายเล็ก วงศ์ไข่
 153. นายวน วงศ์ไข่
 154. นายสมัย คนบุญ
 155. นายสี คนบุญ
 156. นายบุ ตื้อยศ
 157. นายเกียรติ ตันจันทร์พงษ์
 158. นายดี วงศ์อรินทร์
 159. นายอุน ทิพย์รักษ์
 160. นายชุมพล ปราชญ์วีระกุล
 161. นายสกุล ชัยวรรณคุปต์
 162. นายแก้ว แหวนวัง

บางท่านไม่ได้เข้าปฏิบัติงานในป่า แต่ให้การสนับสนุนส่งเสบียงอาหาร จากจำนวนรายชื่อเท่าที่สามารถรวบรวมได้เพียง 166 ท่านเท่านั้น ปัจจุบัน (พ.ศ. 2553) ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่มีเพียงไม่ถึง 10 ท่าน และสุขภาพไม่ค่อยดีเหตุเพราะสูงอายุ คนที่ยังอยู่และอายุน้อยที่สุดคือคุณสุรินทร์ โสภารัตนานันท์ ขณะนี้อายุ 83 ปี ตอนเข้าป่าในสมัยนั้นอายุเพียง 17 ปีเท่านั้น

หมายเหตุผู้เขียน : การพิมพ์ชื่อ - นามสกุล อาจจะมีผิดพลาดบ้าง เนื่องจากพิมพ์ตามหลักฐานที่มีอยู่ต้องขออภัย และท่านผู้อ่านซึ่งเป็นทายาทลูก - หลาน เห็นว่าชื่อของบรรพบุรุษตกหล่นไป ขอความกรุณาแจ้งไปยังพิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่ โรงแรมภราดร เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลต่อไป

 


ที่มาภาพ : ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์เสรีไทย

 

ที่มา : ณรงค์ จันทรางกูร. ชาวเมืองแพร่ผู้ปิดทองหลังพระ. ม.ป.ท. : ม.ป.พ. 2554.