ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Facebook LIVE: PRIDI Talks #8 “บทบาทของสตรีผู้อยู่เคียงข้างผู้นำ”

10
มกราคม
2564

เสวนาออนไลน์ PRIDI Talks #8 “บทบาทของสตรีผู้อยู่เคียงข้างผู้นำ”
ในวาระครบรอบ 109 ปีชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์

วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ผู้ร่วมเสวนา

  • นางสาวสุดา พนมยงค์ (ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และธิดา นายปรีดี พนมยงค์)
  • ม.ร.ว.สายสวัสดี สวัสดิวัตน (ธิดา ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน)
  • นางดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล (รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และธิดา นายปรีดี พนมยงค์)
  • นายชานันท์ ยอดหงษ์ (นักเขียนและนักประวัติศาสตร์)

ดำเนินรายการโดย

  • นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ (นักวิชาการ และผู้ดำเนินรายการ VOICE TV)

รายละเอียดเพิ่มเติม