ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มอบรางวัล “ช้างเผือก” แก่ผู้ชนะการประกวดหนังสั้น ในเทศกาลภาพยนต์สั้นครั้งที่ 25

27
ธันวาคม
2564

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ ในฐานะตัวแทนทายาทนายปรีดี พนมยงค์ มอบรางวัล “ช้างเผือก” แก่ผู้ชนะการประกวดหนังสั้น ในพิธีการประกาศผลรางวัลเทศกาลภาพยนต์สั้นครั้งที่ 25 (25th Thai Short Film and Video Festival) ซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่จัดต่อเนื่องยาวนานที่สุดของประเทศไทย โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิหนังไทย

โดยรางวัลช้างเผือกเป็นรางวัลที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้แต่งนิยายเรื่อง King of The White Elephant (พระเจ้าช้างเผือก) เป็นภาษาอังกฤษ และต่อมาเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่อง “พระเจ้าช้างเผือก” ออกฉายครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2484 ที่กรุงเทพฯ สิงคโปร์ และนิวยอร์ค โดยความยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์เรื่องนี้ อยู่ที่เจตนารมณ์ของผู้สร้าง ในการนำเสนอเรื่อง ธรรมะของการปกครองแผ่นดิน ธรรมของการทำสงคราม เพื่อสถาปนาสันติภาพ เพื่อประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองว่าด้วยสงคราม และ สันติภาพของท่านผู้สร้างและในนามของประชาชาติไทย

“พระเจ้าช้างเผือก” เป็นผลงานร่วมกันของบุคลากรที่เป็นเลิศในศิลปวิทยาการสาขาต่างๆ ของชาติ และถ่ายทำในโรงถ่ายภาพยนตร์ที่ดีที่สุด ในเวลานั้นหนังเรื่องนี้จึงเป็นเสมือนตัวแทนของการพัฒนาการสูงสุดแห่งการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของชาติ

โดยปัจจุบันมีการแบ่งออกเป็น “รางวัลช้างเผือก” สำหรับภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับนักศึกษา และ “รางวัลช้างเผือกพิเศษ” สำหรับภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับนักเรียน 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลช้างเผือก และรางวัลช้างเผือกพิเศษ ในโครงการเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24 มีดังนี้

รางวัลช้างเผือก (ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับนักศึกษา)

รางวัลชนะเลิศ

 • With Love, and Other Things โดย นาธาร พิชัย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศ

 • On My Way Home โดย รุ้งรวี เอียบสกุล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Bonne en rouge (บอนน์ ออง รูจ) โดย บุญรักษา สาแสง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรชมเชย

 • แต๋วแหววเป็นประจำ (Taewwaw Pen Pa Jum) โดย อภิญญา พุกศรีสุข คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ร่างอันตรธาน (Eternal Void) โดย ปวเรศ อุดมพัฒนกิจ คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • อนันตวัฏ (Crystallised Memory) โดย ชนม์ชนก ธนัสทีปต์วงษ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • Solitude Standing โดย ศุภวัลย์ พูลเจริญ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รางวัลช้างเผือกพิเศษ (ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับนักเรียน)

รางวัลชนะเลิศ

 • 24 โดย วีรภัทร สากลวารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

รางวัลรองชนะเลิศ

 • 2517 โดย สุริเยชินท์ สุริยะโชติกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประกาศนียบัตรชมเชย

 • rt,Call โดย แพรศรีทอง ดีเกษม โรงเรียนจ่านกร้อง
 • นิเวศ (Silence of the Truth) โดย ณภัทร อุนนะนันทน์ และ ธนพงศ์ เทพรักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

สำหรับเทศกาลภาพยนตร์สั้นถูกจัดขึ้นครั้งแรกที่สถาบันปรีดี พนมยงค์ ในปีพ.ศ. 2540 ภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิหนังไทย โดยในครั้งแรกนั้น มีการจัดฉายภาพยนตร์สั้นที่ร่วมส่งเข้าประกวด จำนวน 30 เรื่อง พร้อมกับการมอบรางวัลให้แก่ภาพยนตร์ที่ชนะเลิศ หลังจากนั้นจึงดำเนินการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามแนวทางของสถาบันฯ

พิธีประกาศผลรางวัลเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25  จัดขึ้นระหว่างวันที่  18 - 26 ธันวาคม 2564 ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 อาคารสรรพสาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)