ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มอบรางวัล “ช้างเผือก” แก่ผู้ชนะการประกวดหนังสั้น ในเทศกาลภาพยนต์สั้นครั้งที่ 25

27
ธันวาคม
2564
มอบรางวัล “ช้างเผือก” แก่ผู้ชนะการประกวดหนังสั้น ในเทศกาลภาพยนต์สั้นครั้งที่ 25

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ ในฐานะตัวแทนทายาทนายปรีดี พนมยงค์ มอบรางวัล “ช้างเผือก” แก่ผู้ชนะการประกวดหนังสั้น ในพิธีการประกาศผลรางวัลเทศกาลภาพยนต์สั้นครั้งที่ 25 (25th Thai Short Film and Video Festival) ซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่จัดต่อเนื่องยาวนานที่สุดของประเทศไทย โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิหนังไทย

โดยรางวัลช้างเผือกเป็นรางวัลที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้แต่งนิยายเรื่อง King of The White Elephant (พระเจ้าช้างเผือก) เป็นภาษาอังกฤษ และต่อมาเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่อง “พระเจ้าช้างเผือก” ออกฉายครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2484 ที่กรุงเทพฯ สิงคโปร์ และนิวยอร์ค โดยความยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์เรื่องนี้ อยู่ที่เจตนารมณ์ของผู้สร้าง ในการนำเสนอเรื่อง ธรรมะของการปกครองแผ่นดิน ธรรมของการทำสงคราม เพื่อสถาปนาสันติภาพ เพื่อประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองว่าด้วยสงคราม และ สันติภาพของท่านผู้สร้างและในนามของประชาชาติไทย

“พระเจ้าช้างเผือก” เป็นผลงานร่วมกันของบุคลากรที่เป็นเลิศในศิลปวิทยาการสาขาต่างๆ ของชาติ และถ่ายทำในโรงถ่ายภาพยนตร์ที่ดีที่สุด ในเวลานั้นหนังเรื่องนี้จึงเป็นเสมือนตัวแทนของการพัฒนาการสูงสุดแห่งการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของชาติ

โดยปัจจุบันมีการแบ่งออกเป็น “รางวัลช้างเผือก” สำหรับภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับนักศึกษา และ “รางวัลช้างเผือกพิเศษ” สำหรับภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับนักเรียน 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลช้างเผือก และรางวัลช้างเผือกพิเศษ ในโครงการเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24 มีดังนี้

รางวัลช้างเผือก (ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับนักศึกษา)

รางวัลชนะเลิศ

 • With Love, and Other Things โดย นาธาร พิชัย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศ

 • On My Way Home โดย รุ้งรวี เอียบสกุล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Bonne en rouge (บอนน์ ออง รูจ) โดย บุญรักษา สาแสง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรชมเชย

 • แต๋วแหววเป็นประจำ (Taewwaw Pen Pa Jum) โดย อภิญญา พุกศรีสุข คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ร่างอันตรธาน (Eternal Void) โดย ปวเรศ อุดมพัฒนกิจ คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • อนันตวัฏ (Crystallised Memory) โดย ชนม์ชนก ธนัสทีปต์วงษ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • Solitude Standing โดย ศุภวัลย์ พูลเจริญ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รางวัลช้างเผือกพิเศษ (ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับนักเรียน)

รางวัลชนะเลิศ

 • 24 โดย วีรภัทร สากลวารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

รางวัลรองชนะเลิศ

 • 2517 โดย สุริเยชินท์ สุริยะโชติกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประกาศนียบัตรชมเชย

 • rt,Call โดย แพรศรีทอง ดีเกษม โรงเรียนจ่านกร้อง
 • นิเวศ (Silence of the Truth) โดย ณภัทร อุนนะนันทน์ และ ธนพงศ์ เทพรักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

สำหรับเทศกาลภาพยนตร์สั้นถูกจัดขึ้นครั้งแรกที่สถาบันปรีดี พนมยงค์ ในปีพ.ศ. 2540 ภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิหนังไทย โดยในครั้งแรกนั้น มีการจัดฉายภาพยนตร์สั้นที่ร่วมส่งเข้าประกวด จำนวน 30 เรื่อง พร้อมกับการมอบรางวัลให้แก่ภาพยนตร์ที่ชนะเลิศ หลังจากนั้นจึงดำเนินการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามแนวทางของสถาบันฯ

พิธีประกาศผลรางวัลเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25  จัดขึ้นระหว่างวันที่  18 - 26 ธันวาคม 2564 ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 อาคารสรรพสาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)