ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันปรีดี พนมยงค์ จัดอบรมภายในเรื่อง Tech Update & Digital Marketing Trend ประจำปี 2566

11
กันยายน
2566

วันที่ 11 กันยายน 2566  สถาบันปรีดี พนมยงค์ จัดอบรมภายในให้กับทีมงานเรื่อง Tech Update & Digital Marketing Trend อัปเดตดิจิทัลเทรนด์ต่างๆ รวมถึงให้ความรู้เรื่อง AI Chat GPT และ Google Bard โดยได้รับเกียรติจากคุณอริยะ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้และเผยแพร่เนื้อหาสู่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

ทางสถาบันปรีดี พนมยงค์ โดยคุณปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการฯ ได้มอบของที่ระลึกให้กับคุณอริยะ พนมยงค์ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้เกียรติสำหรับการให้ความรู้ในครั้งนี้