ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันปรีดี พนมยงค์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษากระบวนการทำงานของ BentoWeb

13
กุมภาพันธ์
2567

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา สถาบันปรีดี พนมยงค์ นำโดย คุณปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการสถาบันปรีดี พนมยงค์ คุณพลอยไพลิน อรรคสิริสถาวร หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ และคุณชญานิศ วงษ์รัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอํานวยการ ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาศึกษากระบวนการทำงานของ BentoWeb ผู้ให้บริการระบบ E-commerce Web Application ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซีแมนทิค ทัช จำกัด เพื่อเรียนรู้วิธีการจัดเก็บและดูแลสินค้าให้กับผู้ใช้บริการ

BentoWeb คือ ระบบร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูปในรูปแบบ E-Commerce ที่ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงลูกค้าได้เป็นจำนวนมากโดยไม่ถูกจำกัดด้วยมิติของเวลา สถานที่ และความกล้าที่จะเริ่มต้นทำในสิ่งใหม่ที่ไม่คุ้นเคย โดยมีเป้าหมาย คือ “ทำ E-commerce ให้มันง่ายขึ้นอีกนิด” อีกทั้งยังต้องการที่จะช่วยผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเริ่มธุรกิจของด้วยความสบายใจ

 

ภายในคลังสินค้าของ BentoWeb ได้จำแนกประเภทของสินค้าโดยระบุไว้อย่างชัดเจน ทำให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการทำงานในอนาคต รวมถึงการทำงานที่เป็นระบบ นับตั้งแต่นำสินค้าเข้ามาในคลังจนถึงขั้นตอนการจัดส่งสินค้า ทำให้เกิดความสะดวกสบายต่อลูกค้าและเจ้าของหน้าร้านอีกด้วย

 

หลังจากนั้น คุณณัฐเศษ ศิรินันท์ธนานนท์ ผู้ก่อตั้งบริษัท ซีแมนทิค ทัช จำกัด เจ้าของระบบร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูป BentoWeb ได้พาชมคลังสินค้า และอธิบายถึงขั้นตอนการทำงานภายใน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการขายสินค้าออนไลน์ PRIDI Books ของสถาบันปรีดี พนมยงค์ บริษัท ซีแมนทิค ทัช จำกัด เจ้าของระบบร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูป BentoWeb ได้ให้การสนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอด

ในการนี้ สถาบันปรีดี พนมยงค์ นำโดย คุณปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการสถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้มอบของที่ระลึกให้กับ คุณณัฐเศษ ศิรินันท์ธนานนท์ ผู้ก่อตั้งบริษัท ซีแมนทิค ทัช จำกัด เจ้าของระบบร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูป BentoWeb เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้เกียรติสำหรับการนำเยี่ยมชม และให้ความรู้ในครั้งนี้