ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ประวัติศาสตร์การเมือง

77 ปีวันสันติภาพไทย : เตียง ศิริขันธ์ ขบวนการเสรีไทยสกลนคร

77 ปีวันสันติภาพไทย : เตียง ศิริขันธ์ ขบวนการเสรีไทยสกลนคร

77 ปีวันสันติภาพไทย : เตียง ศิริขันธ์ ขบวนการเสรีไทยสกลนคร

เนื่องในวาระ 77 ปี วันสันติภาพไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มอบผลงานวิจัยเรื่อง “ขบวนการเสรีไทยสกลนคร” ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2547 มาให้เผยแพร่อีกครั้ง โดยปรับปรุงเนื้อหาเล็กน้อย

ภายในหนังสือเล่มนี้มีการกล่าวถึงความคิดและผลงานของสมาชิกคนสำคัญของขบวนการเสรีไทย ผู้ดูแลรับผิดชอบงานในพื้นที่จังหวัดสกลนคร อย่างนายเตียง ศิริขันธ์ บทบาทการเคลื่อนไหวของเสรีไทยสกลนครในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

  • ผู้เขียน : ปรีชา ธรรมวินทร
  • พิมพ์ที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร
  • พิมพ์ครั้งที่ : 3
  • ปีที่พิมพ์ : 2565
  • จำนวนหน้า : 144 หน้า
  • ISBN: 978-616-488-337-6

สารบัญ

  • การเกิดขบวนการเสรีไทยสกลนคร
  • การเคลื่อนไหวของขบวนการเสรีไทยสกลนคร 49 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
  • บทบาทการเคลื่อนไหวของสมาชิกเสรีไทยสกลนครหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

77 ปีวันสันติภาพไทย : เตียง ศิริขันธ์ ขบวนการเสรีไทยสกลนคร