ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ประวัติศาสตร์การเมือง

74 ปีวันสันติภาพไทย : บันทึกลับของพันโท อรุณ เสรีไทย 136

74 ปีวันสันติภาพไทย : บันทึกลับของพันโท อรุณ เสรีไทย 136

เนื่องในวาระ 74 ปี วันสันติภาพไทย ทายาทของ ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน ได้อนุญาตให้นำ บันทึกลับของพันโท อรุณ เสรีไทย 136 มาตีพิมพ์เผยแพร่อีกครั้ง

ภายในหนังสือเล่มนี้มีการกล่าวถึงผลงาน อุดมคติ และความเสียสละของสมาชิกขบวนการเสรีไทย บันทึกการเสวนาที่จัดขึ้นในวาระ 73 ปี วันสันติภาพไทย และรำลึกถึงศาสตราจารย์ ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร

  • ผู้เขียน : ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน
  • พิมพ์ที่ : สยามปริทัศน์, กรุงเทพมหานคร
  • พิมพ์ครั้งที่ : -
  • ปีที่พิมพ์ : 2562
  • จำนวนหน้า : 184 หน้า
  • ISBN:  978-616-486-012-4

สารบัญ

  • คำปรารภ
  • บันทึกลับของพันโท อรุณ เสรีไทย 136
  • กิจกรรมรำลึก 73 ปี วันสันติภาพไทย 
  • แนะนำหนังสือของ วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF