ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ประวัติศาสตร์การเมือง

71 ปีวันสันติภาพไทย : สันติ-ประชา-ทำ

71 ปีวันสันติภาพไทย : สันติ-ประชา-ทำ

เนื่องในวาระ 71 ปี วันสันติภาพไทย ภายในหนังสือเล่มนี้ได้มีการรวบรวมบทความต่างๆ ที่สะท้อนถึงแนวคิดสันติประชาธรรมและประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทย ตลอดจนเรี่องที่เกี่ยวเนื่อง

 • ผู้เขียน : กษิดิศ อนันทนาธร กองบรรณาธิการ
 • พิมพ์ที่ : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2559
 • จำนวนหน้า : 168 หน้า
 • ISBN:  978-974-466-893-6

สารบัญ

 • วันสันติภาพไทย 16 สิงหาคม
 • พื้นที่สันติวิธี/หนทางสังคมไทย
 • ประวัติศาสตร์ขบวนการเสรีไทยในสงครามโลกครั้งที่ 2
 • การเสวนาภาพยนตร์เรื่อง “พระเจ้าช้างเผือก”
 • โมฆสงคราม บันทึกที่ยังไม่เคยเปิดเผย สัจจะประวัติศาสตร์ ของปรีดี พนมยงค์
 • ทหารชั่วคราว ชื่อป๋วย
 • ภาพงาน 70 ปี วันสันติภาพไทย ณ ทำเนียบท่าช้าง
 • ภาคผนวก

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF