ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ประวัติศาสตร์การเมือง

73 ปีวันสันติภาพไทย : ผู้ปิดทองใต้ฐานพระ

73 ปีวันสันติภาพไทย : ผู้ปิดทองใต้ฐานพระ

เนื่องในวาระ 73 ปี วันสันติภาพไทย ภายในหนังสือเล่มนี้มีการกล่าวถึงงานรำลึก 72 ปี วันสันติภาพไทย ประวัติของ ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน รวมถึงเรื่องราวของคุณจำกัด พลางกูร

 • ผู้เขียน : กษิดิศ อนันทนาธร
 • พิมพ์ที่ : สยามปริทัศน์, กรุงเทพมหานคร
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2561
 • จำนวนหน้า : 160 หน้า
 • ISBN:  978-974-315-978-7

สารบัญ

 • Speech of The German Ambassador
 • คำกล่าวรำลึกจากนักศึกษาตัวแทนศาสนาต่างๆ
 • วันแห่งสันติภาพ
 • ความสำคัญของวันชาติแลสนธิสัญญา
 • พระบรมวงศานุวงศ์กับขบวนการเสรีไทย
 • “ชีวิตของพ่อ: ท่านชิ้น ผู้อาภัพ” สัมภาษณ์ ม.ร.ว.สายสวัสดี สวัสดิวัตน
 • ชีวิตรัก “เพื่อชาติ เพื่อ humanity”
 • จดหมายอาลัย จำกัด พลางกูร

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF