ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แถลงการณ์เรียกร้องให้อาเซียนและไทย สนับสนุนรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมา

20
เมษายน
2564

 

อาเซียนและไทยต้องให้ความสำคัญต่อรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมาเพื่อนำไปสู่สันติภาพและประชาธิปไตย รวมทั้งเป็นการต่อต้านและทัดทานต่อการปราบปรามประชาชนของรัฐบาลเผด็จการทหาร

ที่ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซอยทองหล่อ กรุงเทพฯ
17.00 น. วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564


นาย อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ แถลงว่า การที่คณะกรรมการผู้แทนสมัชชาแห่งสหภาพ (CRPH) ซึ่งเป็นรัฐบาลพลัดถิ่นของประเทศเมียนมา ประกอบด้วยกรรมการ 17 คนซึ่งเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งสหภาพ สภานิติบัญญัติของพม่าที่ถูกคณะทหารโค่นล้มในรัฐประหารเมื่อเดือน ก.พ. ได้ประกาศตั้ง “คณะรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมา (National Unity Government; NUG) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 เม.ย. ที่ผ่านมา ทางสถาบันปรีดี พนมยงค์ขอให้ “อาเซียน” เชิญ คณะรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมา เข้าร่วมประชุมอาเซียนวันที่ 24 เม.ย. นี้ในฐานะรัฐบาลที่ชอบธรรมมากกว่า รัฐบาลเผด็จการทหารเข้าร่วมหารือเพื่อทำให้เกิดสันติภาพและการกลับคืนประชาธิปไตยในเมียนมาเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามกลางเมือง หยุดยั้งความรุนแรงสังหารประชาชน และการใช้อำนาจกดขี่ยัดข้อหาและจับประชาชนจำนวนมากเข้าคุก และ ขอให้รัฐบาลไทยเป็นตัวกลางในการเจรจาเพื่อให้เกิดสันติภาพโดยจัดตั้งเวทีกลางในการเจรจาหารือกันระหว่าง คณะรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมา กับ รัฐบาลเผด็จการทหาร

นาย อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ กล่าวอีกว่า การให้การยอมรับต่อรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมาของขบวนการประชาธิปไตยในพม่าจะเป็นการช่วยต่อต้านและทัดทานต่อการปราบปรามประชาชนของรัฐบาลเผด็จการทหาร และหยุดยั้งการสังหารประชาชนผู้รักประชาธิปไตยในพม่าได้ระดับหนึ่ง และ น่าจะช่วยให้ โครงการลงทุนต่างๆของกลุ่มธุรกิจไทยและเศรษฐกิจตามแนวชายแดนดีขึ้นในระยะต่อไปหากรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติได้เข้ามามีอำนาจในการบริหารประเทศในอนาคตและมีรูปแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐประชาธิปไตยอันทำให้ความขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทยพม่าลดลงและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติธรรมภายใต้หลักการประชาธิปไตย

 

 

ASEAN Must Accord Importance to Myanmar National Unity Government In Order To Bring About Peace and Democracy And in Order To Resist The Crackdown of Civilians by the Military Junta 

Pridi Banomyong Institute,

 April 19, 2021. 5pm.

 

Anusorn Tamajai, Chairman of Pridi Banomyong Institute issued a statement regarding CRPH, which is a government in exile composing of 17 members including 17 members of Myanmar parliament overthrown by the February coup and most recently decided to form a National Unity Government (NUG) on April 16. Pridi Banomyong Institute would like the organisers of the upcoming ASEAN Summit on April 24 to invite NUG representatives as it has more legitimacy than Myanmar military dictatorship.

 

The discussion at the Summit with NUG representatives could lead to peace, restore democracy and thwart civil war. It can also stop the killings of civilians, charging and imprisoning many civilians. We urge the Thai government to act as a mediator in a peace dialogue by setting up a central forum for negotiations between the NUG and the Burmese junta.

 

Mr Anusorn also said recognising the NUG will serves a clear stance against the crackdown on civilians and reduce the number of killings of Burmese democracy-loving civilians. It will also improve the situation along the Thai-Burmese border, the economy and investment by Thai business groups in the areas. In the future, if the NUG is in charge of administering the country in a truly federal style, ethnic conflicts along Thai-Myanmar border in the country will also mitigate and people able to coexist peaceful under democratic principle.