ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แนะนำหนังสือ ๗๖ ปี วันสันติภาพไทย: ๘ ทศวรรษ “พระเจ้าช้างเผือก” สารสันติภาพเหนือกาลเวลา

10
สิงหาคม
2564

ชื่อหนังสือ: ๗๖ ปี วันสันติภาพไทย: ๘ ทศวรรษ “พระเจ้าช้างเผือก” สารสันติภาพเหนือกาลเวลา

บรรณาธิการ: กษิดิศ อนันทนาธร

จัดพิมพ์โดย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ:

เนื่องในวาระ 76 ปี วันสันติภาพไทย หรือวันที่นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนประกาศเอกราชของชาติไทย ในหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยคำกล่าวเปิดงานของพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ และปาฐกถาพิเศษ “เอกราชและการประกาศสันติภาพ” โดย ดร.จริย์วัฒน์ สันตะบุตร เนื่องในวาระพิเศษ 75 ปี วันสันติภาพไทย

ภายในเล่มประกอบไปด้วยเนื้อหาของภาพยนต์เสียงขาว - ดำ เรื่อง “พระเจ้าช้างเผือก” ที่อำนวยการสร้างและเขียนบทโดย นายปรีดี พนมยงค์ เป็นภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นถึงทัศนะของคนไทยที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการบริหารแบบชาตินิยมของรัฐบาลขณะนั้น โดยเนื้อหาภายในส่วนของ “พระเจ้าช้างเผือก” ประกอบไปด้วยบทความจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เกี่ยวกับความรู้สึก - ความผูกพันที่มีต่อภาพยนต์ ทัศนะของ คุณกษิดิศ อนันทนาธร จากการอภิปรายในสรุปกิจกรรมภาพยนต์สนทนา “๘๐ ปี พระเจ้าช้างเผือก” ข้อวิจารณ์จากปัญญาชนไทยและต่างประเทศต่อภาพยนต์ นอกจากนี้ยังมีเอกสารจดหมายนำฉายภาพยนต์ของนายปรีดี พนมยงค์ ที่เพิ่งถูกค้นพบขณะที่ลี้ภัยในสาธารณะประชาชนจีน

/sites/default/files/pdf/ThaiPeace2564.pdf