ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชีวิตอิสสระ เกร็ดประวัติศาสตร์ ผ่านชีวิตและงานของ ศาสตราจารย์พิเศษ อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ

10
มกราคม
2565

ชีวิตอิสสระ เกร็ดประวัติศาสตร์

ผ่านชีวิตและงานของ ศาสตราจารย์พิเศษ อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ

 • บทนำ
 • สาแหรกสายบิดาและมารดา
 • Timeline ปฏิทินชีวิต เหตุการณ์สำคัญการคลัง งบประมาณของไทย
 • ที่มาของชื่อและนามสกุล
 • วัยเด็กกับสถานการณ์บ้านเมือง (2475-2488)
 • วัยรุ่นกับสถานการณ์บ้านเมือง (2489-2505)
 • วัยผู้ใหญ่: ชีวิตครอบครัวและงาน (2505-2564)
 • ชีวิตครอบครัว
 • งานสำคัญ
  • ข้าราชการสำนักงบประมาณ(2505-2535)
  • การพัฒนาความรู้กฎหมายมหาชนในประเทศไทย (2515-2550)
  • ประธานที่ปรึกษาฯ ผู้ว่าฯ กทม. : (2539-2541)
  • ตุลาการและประธานศาลรัฐธรรมนูญ(2541-2545)
  • เกตุทัตศาสตราภิชาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2546-2548)
 • มุมสบายและกิจกรรมยามว่าง
 • ความสุขกับครอบครัวในช่วงสุดท้ายของชีวิต

Download: ชีวิตอิสสระ เกร็ดประวัติศาสตร์ผ่านชีวิตและงานของ ศาสตราจารย์พิเศษ อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ
https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/book-of-isra-nitithanprapas.pdf

บรรณานุกรม

บทความที่เกี่ยวข้อง