ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ประวัติศาสตร์การเมือง

78 ปีวันสันติภาพไทย : เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง

78 ปีวันสันติภาพไทย : เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง

78 ปีวันสันติภาพไทย : เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง

เนื่องในวาระ 78 ปี วันสันติภาพไทย คุณรณดล นุ่มนนท์ ทายาทของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.แถมสุข นุ่มนนท์ ที่อนุญาตให้นำหนังสือเรื่อง เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ของอาจารย์แถมสุข ผู้ล่วงลับ มาตีพิมพ์เผยแพร่อีกครั้ง โดยบรรณาธิการเล่มได้คงต้นฉบับไว้ตามเดิม แต่ตัดส่วนภาคผนวกออกไป

ภายในหนังสือเล่มนี้มีการกล่าวถึงสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย ในห้วงสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งกองทัพญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการเมืองไทย โดยเฉพาะเรื่องนโยบายการสร้างชาติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในยุคนั้น และเรื่องราวของขบวนการเสรีไทย

 • ผู้เขียน : แถมสุข นุ่มนนท์
 • พิมพ์ที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร
 • พิมพ์ครั้งที่ : 4
 • ปีที่พิมพ์ : 2566
 • จำนวนหน้า : 168 หน้า
 • ISBN:  978-616-488-399-4

สารบัญ

 • ประเทศไทยเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สอง
 • การสร้างชาติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
 • ญี่ปุ่นกับรัฐบาลไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
 • เศรษฐกิจสมัยสงคราม
 • ขบวนการต่อต้านญี่ปุ่น

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF