ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ทายาทคณะราษฎรร่วมทำบุญ ณ วัดพระศรีมหาธาตุฯ เนื่องในวันครบรอบ 88 ปี ของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

25
มิถุนายน
2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ทายาทคณะราษฎรร่วมทำบุญให้แก่บรรพบุรุษ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องในวันครบรอบ 88 ปี ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 นำโดยสุดาและดุษฎี พนมยงค์ ทายาทนายปรีดี พนมยงค์ หัวหน้าคณะราษฎรสายพลเรือน ร่วมวางดอกไม้และทำบุญอุทิศส่วนกุศลอัฐิคณะราษฎร และถวายภัตตาหาร แก่พระสงฆ์จำนวน 24 รูป

โดยทีมงานสถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้เก็บภาพบรรยากาศ พร้อมสัมภาษณ์ทายาทคณะราษฎรและนักวิชาการที่มาร่วมงาน