ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Facebook LIVE: รัฐธรรมนูญบนเส้นทางประชาธิปไตยไทย จาก 2475-ปัจจุบัน

10
ธันวาคม
2563

กิจกรรม PRIDI Talks #7 รัฐธรรมนูญบนเส้นทางของประชาธิปไตยไทย จาก 2475 ถึงปัจจุบัน วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 - 16:30 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

กิจกรรม PRIDI Talks #7
รัฐธรรมนูญบนเส้นทางของประชาธิปไตยไทย จาก 2475 ถึงปัจจุบัน

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563
เวลา 13:00 - 16:30 น.
ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

กล่าวเปิดและปาฐกถาโดย

  • ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์

วิทยากรโดย

  • ดร. วรวิทย์ กนิษฐะเสน อดีตเอกอัครราชทูต
  • ผศ.ดร. วรรณภา ติระสังขะ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นายวิเชียร เพ่งพิศ ผู้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง แนวความคิดทางกฎหมายรัฐธรรมนูญของปรีดี พนมยงค์
  • นายอนุชา อชิรเสนา นักศึกษาปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย

  • นายอัครพงษ์ ค่ำคูณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์