ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แถลงการณ์ต่อกรณีการรัฐประหารในประเทศเมียนมา

1
กุมภาพันธ์
2564
แถลงการณ์ต่อกรณีการรัฐประหารในประเทศเมียนมา

 

แถลงการณ์ต่อกรณีการรัฐประหารในประเทศเมียนมา

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์รัฐประหารในประเทศเมียนมา ในช่วงเช้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีการจับกุมตัวนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งและประกาศสภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศเป็นเวลา 1 ปีนั้น ไม่เพียงเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวเมียนมา หากยังส่งผลกระทบต่อระบอบการปกครองในภูมิภาคนี้ และสร้างความเสียหายต่อระบอบประชาธิปไตยในภาพรวมด้วย

สถาบันปรีดี พนมยงค์ขอประณามวิธีใช้กำลังเพื่อการรัฐประหารทุกรูปแบบ และเรียกร้องให้คณะรัฐประหารคืนอำนาจอธิปไตยให้แก่ประชาชน โดยยึดหลักประชาธิปไตยสากล ที่จักต้องเคารพเจตจำนงทางการเมืองที่ได้แสดงออกอย่างชัดเจน รวมถึงให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเคร่งครัด

สถาบันปรีดี พนมยงค์
1 กุมภาพันธ์ 2564
 

A Statement on the Military Coup in Myanmar


The coup in Myanmar in the early hours of February 1, 2021 and the subsequent arrests of elected politicians and the imposition of the state of emergency for a period of one year constitute not just a violation of the rights and liberty of the people of Myanmar but also affects the rule of law and governance of the region, causing damage to the democratic system.  

Pridi Banomyong Institute condemns the use of force in staging the coup and call for the coup makers to return the sovereign power back to the people, adhere to international standards of democracy.  The coup makers must respect the political will of the people which was clearly demonstrated and strictly respect the rights and liberty of the people.


Pridi Banomyong Institute  

February 1, 2021, Bangkok, Thailand