ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันปรีดี พนมยงค์ จัดอบรมภายใน เรื่องโซเชียลมีเดีย Workshop ให้กับทีมงาน

2
ตุลาคม
2564

สถาบันปรีดี พนมยงค์ จัดอบรมภายใน เรื่องโซเชียลมีเดีย Workshop ให้กับทีมงานสถาบันปรีดี พนมยงค์ เมื่อที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากคุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ อดีตที่ปรึกษาและปฏิบัติการ Social Media คดีปราสาทพระวิหาร กระทรวงการต่างประเทศ และ ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบัน Team Digital จัดอบรมสัมมนาทางด้าน Digital Marketing เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้และเผยแพร่เนื้อหาสู่สาธารณอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทางสถาบันปรีดี พนมยงค์ โดยคุณปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ ได้มอบของที่ระลึกแก่คุณชีพธรรม์ คำวิเศษณ์เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้เกียรติในครั้งนี้