ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันปรีดี พนมยงค์ จัดอบรมภายใน เรื่องโซเชียลมีเดีย Workshop ให้กับทีมงาน

2
ตุลาคม
2564
สถาบันปรีดี พนมยงค์ จัดอบรมภายใน เรื่องโซเชียลมีเดีย Workshop ให้กับทีมงาน

สถาบันปรีดี พนมยงค์ จัดอบรมภายใน เรื่องโซเชียลมีเดีย Workshop ให้กับทีมงานสถาบันปรีดี พนมยงค์ เมื่อที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากคุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ อดีตที่ปรึกษาและปฏิบัติการ Social Media คดีปราสาทพระวิหาร กระทรวงการต่างประเทศ และ ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบัน Team Digital จัดอบรมสัมมนาทางด้าน Digital Marketing เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้และเผยแพร่เนื้อหาสู่สาธารณอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทางสถาบันปรีดี พนมยงค์ โดยคุณปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ ได้มอบของที่ระลึกแก่คุณชีพธรรม์ คำวิเศษณ์เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้เกียรติในครั้งนี้