ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

ชีวประวัติย่อของนายปรีดี พนมยงค์

ชีวประวัติย่อของนายปรีดี พนมยงค์

ชีวประวัติย่อของนายปรีดี พนมยงค์

หนังสือเล่มนี้รวมชีวประวัติของนายปรีดี พนมยงค์, สกุลพนมยงค์ และสกุล ณ ป้อมเพชร

  • ผู้เขียน : มูลนิธิปรีดี พนมยงค์
  • พิมพ์ที่ : บริษัท วิศิษฏ์สรอรรถ จำกัด, กรุงเทพมหานคร
  • พิมพ์ครั้งที่ : 2
  • ปีที่พิมพ์ : 2535
  • จำนวนหน้า : 192 หน้า
  • ISBN : -

สารบัญ

  • -

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook078.pdf