ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันปรีดี พนมยงค์ แนะนำซีรีส์หนังสือชวนอ่านเดือนมิถุนายน #PRIDIBOOKS

23
มิถุนายน
2563

สถาบันปรีดี พนมยงค์รวบรวมหนังสือน่าอ่านประจำเดือนมิถุนายน ชวนผู้อ่านรำลึกวาระครบรอบ 88 ปี เหตุการณ์อภิวัฒน์สยาม การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 ทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่

ชุดที่ 1 เล่าเรื่องปรีดี 

ประกอบด้วย

 • ชีวประวัติย่อ ของนายปรีดี พนมยงค์ โดย ปรีดี พนมยงค์ ราคา 300 บาท
 • แนวความคิดประชาธิปไตยของปรีดี พนมยงค์ โดย ปรีดี พนมยงค์ ราคา 350 บาท

รวม 2 เล่ม ราคา 650 บาท

และ รับฟรีหนังสือ เส้นทางสู่การอภิวัฒน์ของปรีดี พนมยงค์ โดย สถาบันปรีดี พนมยงค์ มูลค่า 200 บาท

ชุดที่ 2 การอภิวัฒน์สยามกับรัฐธรรมนูญ

ประกอบด้วย

 • พระปกเกล้ากับคณะราษฎร โดย สุพจน์ ด่านตระกูล ราคา 270 บาท
 • ผู้กำเนิดรัฐธรรมนูญไทย ปรีดี พนมยงค์ โดย อมร รักษาสัตย์ และสุพจน์ ด่านตระกูล ราคา 150 บาท

รวม 2 เล่ม ราคา 420 บาท

และ รับฟรีหนังสือ การอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 กำเนิดระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ชุดที่ 3 ปาฐกถาปรีดี

ประกอบด้วย

 • แปดทศวรรษสยามปฏิวัติ: ความคิดว่าด้วยระบบประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่าน โดย ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ราคา 80 บาท
 • ภราดรภาพนิยมของปรีดี พนมยงค์ โดย ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล ราคา 40 บาท
 • สังคมที่เป็นประชาธิปไตย : คุณค่า ความหวัง โดย วรรณภา ติระสังขะ ราคา 80 บาท
 • ชีวประวัติของพลเมืองไทย: กำเนิด พัฒนาการและอุปสรรคกับการพิทักษ์ประชาธิปไตย (2475-ปัจจุบัน) โดย ณัฐพล ใจจริง ราคา 95 บาท
 • ไตรสรณคมน์ทหาร รัฐประหาร และการเมืองไทย โดย สุรชาติ บำรุงสุข ราคา 120 บาท
 • การเดินทางของความไม่เสมอภาคในสังคมไทย โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ ราคา 70 บาท
 • ผู้หญิงก่อน - หลัง การอภิวัฒน์ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ โดย ดร.ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น ราคา 90 บาท
 • อภิรัฐธรรมนูญไทย โดย สมชาย ปรีชาศิลปกุล ราคา 90 บาท

รวม 8 เล่ม ราคา 665 บาท

และ รับฟรีทันทีหนังสือการอภิวัฒน์ 2475 กับเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมยุคใหม่

 

โปรโมชั่นพิเศษ เมื่อสั่งซื้อ #PRIDIBOOKS ทั้ง 3 ชุดพร้อมกัน ลดเพิ่มทันที 10% จาก 1,735 บาท เหลือเพียง 1,562 บาท และรับหนังสือสมนาคุณจากทั้ง 3 ชุด พร้อมบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ซีรีส์หนังสือชวนอ่านเดือนมิถุนายน

สอบถามและสั่งซื้อได้ทาง Inbox เฟสบุค แฟนเพจ สถาบันปรีดี พนมยงค์ Pridi Banomyong Institute