ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Facebook LIVE: "จากราชดำเนินถึงกวางจู: สามัญชนกับการเปลี่ยนแปลง" 88 ปี 2475: ความทรงจำของสามัญชน

24
มิถุนายน
2563

เนื่องในวาระครบรอบ 88 ปี อภิวัฒน์สยาม 2475 สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ 88 ปี 2475: ความทรงจำของสามัญชน

ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.30 น.

ช่วงที่ 1 - เวลา 13.00-15.00 น. "จากราชดำเนินถึงกวางจู: สามัญชนกับการเปลี่ยนแปลง"

ช่วงที่ 2 - เวลา 15.00-17.30 น. "การปฏิวัติ 2475: ความรู้ ความทรงจำ และสถานการณ์ปัจจุบัน"

จากราชดำเนินถึงกวางจู: สามัญชนกับการเปลี่ยนแปลง

ร่วมเสวนาโดย

  • รศ.ดร.จักรกริช สังขมณี  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์  คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต
  • ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล  ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
  • อ.ศราวุฒิ วิสาพรม  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
  • ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ  คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
  • ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  (ผู้ดำเนินรายการ)