ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Facebook LIVE: "การปฏิวัติ 2475: ความรู้ ความทรงจำ และสถานการณ์ปัจจุบัน" 88 ปี 2475: ความทรงจำของสามัญชน

24
มิถุนายน
2563

เนื่องในวาระครบรอบ 88 ปี อภิวัฒน์สยาม 2475 สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ 88 ปี 2475: ความทรงจำของสามัญชน

ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.30 น.

ช่วงที่ 1 - เวลา 13.00-15.00 น. "จากราชดำเนินถึงกวางจู: สามัญชนกับการเปลี่ยนแปลง"

ช่วงที่ 2 - เวลา 15.00-17.30 น. "การปฏิวัติ 2475: ความรู้ ความทรงจำ และสถานการณ์ปัจจุบัน"

PRIDI TALKS ครั้งที่ 4 “2475: ความรู้ ความทรงจำ  และสถานการณ์ปัจจุบัน” / สถาบันปรีดี พนมยงค์

PRIDITALKS  ครั้งที่ 4

กล่าวเปิดงานโดย

  • ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ (ประธานกรรมการบริหาร สถาบันปรีดี พนมยงค์) 

ร่วมเสวนาโดย

  • รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  • ผศ.ศรัญญู เทพสงเคราะห์ (คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)
  • ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล (คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
  • คุณนริศ จรัสจรรยาวงศ์ (นักเขียน)

คุณประวิตร โรจนพฤกษ์ (กรรมการบริหาร สถาบันปรีดี พนมยงค์)  ผู้ดำเนินรายการ