ประมวลภาพกิจกรรม PRIDI Talks #6 "จากหนักแผ่นดินสู่โรคชังชาติ: ชาติ ความเป็นไทยและประชาธิปไตยที่แปรผัน"

เนื่องในวาระรำลึกครบรอบ “44 ปี 6 ตุลาฯ 19” วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สถาบันปรีดี พนมยงค์ จัดเวทีอภิปรายสาธารณะ PRIDI Talks ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "จากหนักแผ่นดินสู่โรคชังชาติ: ชาติ ความเป็นไทยและประชาธิปไตยที่แปรผัน" เวลา 10.30-13.00 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยมี ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดีพนมยงค์ กล่าวเปิดงาน และตามด้วยผู้เข้าร่วมเสวนาอีก 5 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ที่ปรึกษามูลนิธิปรีดีพนมยงค์, ผศ.ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณนิธินันท์ ยอแสงรัตน์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส, คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์(iLaw) และคุณธีรชัย ระวิวัฒน์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย คุณทศ ลิ้มสดใส ผู้สื่อข่าวจาก The Reporters

PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6
PRIDI Talk #6