สถาบันปรีดี พนมยงค์เข้าร่วมงานวันเทิดเกียรติเสรีไทย ประจำปี 2563
สถาบันปรีดี พนมยงค์เข้าร่วมงานวันเทิดเกียรติเสรีไทย ประจำปี 2563

 

เช้าวันนี้ (15 ตุลาคม 2563) นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการสถาบันปรีดี พนมยงค์ พร้อมด้วยนายกุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้จัดการสถาบันปรีดี พนมยงค์ เข้าร่วมงานพิธีเปิดถนนเสรีไทย (ทอง กันทาธรรม) ณ อนุสาวรีย์สามพี่น้องเสรีไทย ถนนเสรีไทย (ทอง กันทาธรรม) และวันเทิดเกียรติเสรีไทย ประจำปี 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่ จังหวัดแพร่

โดยมีผู้เข้าร่วมงานได้แก่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายฌอน เค โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตรจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ศาสตราจารย์ ดร.บุษยา วีรกุล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และที่ปรึกษามูลนิธิปรีดี พนมยงค์ นายบดินทร์ ตามไท ประธานมูลนิธิธรรมไทย ดร.ผุสดี ตามไท นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา จินตกานนท์ และเหล่าทายาทเสรีไทย

โดยมีนายภุชงค์ กันทาธรรม และ นางปุณิกา กันทาธรรม ให้การต้อนรับ ในการนี้สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้มอบของที่ระลึกเป็นภาพลำดับเหตุการณ์ขบวนการเสรีไทยให้แก่พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่

 

สถาบันปรีดี พนมยงค์เข้าร่วมงานวันเทิดเกียรติเสรีไทย ประจำปี 2563
สถาบันปรีดี พนมยงค์เข้าร่วมงานวันเทิดเกียรติเสรีไทย ประจำปี 2563
สถาบันปรีดี พนมยงค์เข้าร่วมงานวันเทิดเกียรติเสรีไทย ประจำปี 2563
สถาบันปรีดี พนมยงค์เข้าร่วมงานวันเทิดเกียรติเสรีไทย ประจำปี 2563
สถาบันปรีดี พนมยงค์เข้าร่วมงานวันเทิดเกียรติเสรีไทย ประจำปี 2563
สถาบันปรีดี พนมยงค์เข้าร่วมงานวันเทิดเกียรติเสรีไทย ประจำปี 2563
สถาบันปรีดี พนมยงค์เข้าร่วมงานวันเทิดเกียรติเสรีไทย ประจำปี 2563
สถาบันปรีดี พนมยงค์เข้าร่วมงานวันเทิดเกียรติเสรีไทย ประจำปี 2563
สถาบันปรีดี พนมยงค์เข้าร่วมงานวันเทิดเกียรติเสรีไทย ประจำปี 2563

Infographic ลำดับเหตุการณ์ขบวนการเสรีไทย

Infographic: เสรีไทย ในสงครามโลกครั้งที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม : ไฟล์ Infographic ลำดับเหตุการณ์ขบวนการเสรีไทย ความละเอียดสูงสำหรับงานพิมพ์