ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ศ.ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ

21
มกราคม
2564

ในวันพุธที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ได้เป็นเจ้าภาพร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพศาสตราจารย์ ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ณ ศาลากวีนิรมิต (ศาลากลางน้ำ) วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

โดยศาสตราจารย์ ดร.อิสสระเป็นบุตรชายของนางชวนชื่น นิติทัณฑ์ประภาศ น้องสาวแท้ๆ ของนายปรีดี พนมยงค์  และเป็นบิดาของดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และ รองศาสตราจารย์ ดร.อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.อิสสระเป็นผู้มีคุณูปการต่อมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ โดยเป็นทั้งอดีตกรรมการกลาง มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และอดีตกรรมการบริหาร สถาบันปรีดี พนมยงค์

ภายในงานมีตัวแทนจากมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ คือ นางสาวสุดา พนมยงค์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์, นางดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ และกรรมการกลาง ได้แก่ ดร.รุจิระ บุนนาค, นายสันติสุข โสภณศิริ และนายชรินทร์ หาญสืบสาย

และตัวแทนจากสถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันปรีดี พนมยงค์  และกรรมการบริหาร เช่น รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์, อาจารย์เอกชัย ไชยนุวัติ, นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์, นายกล้า สมุทวณิช และนายกษิดิศ อนันทนาธร

 

ครอบครัวนิติทัณฑ์ประภาศถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และคณะกรรมการบริหาร สถาบันปรีดี พนมยงค์
ครอบครัวนิติทัณฑ์ประภาศถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และคณะกรรมการบริหาร สถาบันปรีดี พนมยงค์

 

บรรยากาศภายในงานสวดพระอภิธรรมศพเต็มไปด้วยเครือญาติ และบุคคลที่รู้จักเดินทางมาแสดงความอาลัยและเคารพศพอย่างต่อเนื่อง

 

ครอบครัวนิติทัณฑ์ประภาศและเครือญาติ
ครอบครัวนิติทัณฑ์ประภาศและเครือญาติ

 

มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ศ.ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ
มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ศ.ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ
มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ศ.ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ
มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ศ.ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ

 

ทั้งนี้ ได้มีเจ้าภาพร่วมจากองค์กรอื่น ๆ ได้แก่ กระทรวงการคลัง, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.), ธนาคารกรุงไทย (KTB), คณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภา, กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ชมรมวิทยาการพลังงาน, สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ), ROLD FELLOW, วพน.1, วธอ.2, อักษรจุฬาฯ 28, และ OPN2019

 

ป้ายแจ้งเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมวันพุธที่ 20 มกราคม 2564
ป้ายแจ้งเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมวันพุธที่ 20 มกราคม 2564
ป้ายแจ้งเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมวันพุธที่ 20 มกราคม 2564

 

โดยกำหนดการสวดพระอภิธรรมจะดำเนินต่อไปจนถึงวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564