ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม “ศาสตราจารย์พิเศษ มารุต บุนนาค”

29
กันยายน
2565

วานนี้ (28 กันยายน 2565) มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในงานสวดพระอภิธรรม ศาสตราจารย์พิเศษ มารุต บุนนาค ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม ศาลา 8 

ศาสตราจารย์พิเศษ มารุต บุนนาค เป็นศิษย์เก่า ต.ม.ธ.ก. รุ่นที่ 5 ซึ่งมีความยึดโยงต่อผู้ประศาสน์การ 'นายปรีดี พนมยงค์' ส่งผลให้ศ.มารุต เคารพและศรัทธาต่อปณิธานของนายปรีดีเป็นอย่างมาก ครั้นเมื่อนายปรีดีถึงแก่อสัญกรรมในเวลาต่อมา ศ.มารุตได้เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่อุทิศทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ ในการร่วมก่อตั้งมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ และสถาบันปรีดี พนมยงค์ ให้เกิดขึ้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งเจตจำนงของนายปรีดี พนมยงค์ โดยในปัจจุบัน ดร.รุจิระ บุนนาค บุตรชาย ศ.มารุต ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกลางมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ทั้งนี้ ภายในงานมีตัวแทนจากมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ได้แก่ นางดุษฎี พนมยงค์ รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ  นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการกลางมูลนิธิฯ  รศ.ดร.อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ กรรมการกลางและเลขานุการ นายกษิดิศ อนันทนาธร กรรมการกลาง เข้าร่วมงาน

บรรยากาศภายในงานสวดพระอภิธรรมเต็มไปด้วยญาติมิตร ผู้ที่เคารพนับถือ และลูกศิษย์ของศาสตราจารย์พิเศษ มารุต บุนนาค เดินทางมาแสดงความอาลัยและเคารพศพอย่างต่อเนื่อง