ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

ปรีดีสารฉบับทัศนะของรัฐบุรุษอาวุโสต่อปัญหาชายแดนภาคใต้

ปรีดีสารฉบับทัศนะของรัฐบุรุษอาวุโสต่อปัญหาชายแดนภาคใต้

ปรีดีสารฉบับทัศนะของรัฐบุรุษอาวุโสต่อปัญหาชายแดนภาคใต้

หนังสือเล่มนี้รวมทัศนะของปรีดี พนมยงค์ ในฐานะรัฐบุรุษอาวุโสต่อการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้

  • ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์
  • พิมพ์ที่ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, กรุงเทพมหานคร
  • พิมพ์ครั้งที่ : -
  • ปีที่พิมพ์ : 2548
  • จำนวนหน้า : 24 หน้า
  • ISBN : 974-409-572-5

สารบัญ

  • -

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook028.pdf