ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

งานรำลึกวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475

12
มิถุนายน
2563

ผู้จัดการสถาบันปรีดี พนมยงค์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จะมีการจัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ 88 ปี การอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ซึ่งจะมีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่าย โดยช่วงเช้าจะเป็นการทำบุญของทายาทคณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองฯ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (บางเขน) ซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยคณะราษฎร แต่เดิมมีชื่อว่า “วัดประชาธิปไตย” เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

 

งานรำลึกวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 / สถาบันปรีดี พนมยงค์
ภาพถ่ายทางอากาศวัดประชาธิปไตย หรือ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
ที่มา: https://www.silpa-mag.com/history/article_41235

 

ผู้จัดการสถาบันปรีดีฯ เปิดเผยต่อว่า ในช่วงบ่ายจะมีการจัดเสวนาออนไลน์ “88 ปี 2475 ความทรงจำของสามัญชน”  โดยสถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดเสวนาทาง Facebook LIVE โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน เริ่มจากเวลา 13.00-15.00 น. “จากราชดำเนินถึงกวางจู: สามัญชนกับการเปลี่ยนแปลง” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย  รศ.ดร.จักรกริช สังขมณี  อ.ศราวุฒิ วิสาพรม  ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์  ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ

หลังจากนั้นเวลา 15.00-17.30 น. จะเป็นรายการ PRIDI Talks ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “2475: ความรู้ ความทรงจำ และสถานการณ์ปัจจุบัน” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย  รศ.ดร.สมชาย ปรีชาศิลปกุล  ผศ.ศรัญญู เทพสงเคราะห์  ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล  นายนริศ จรัสจรรยาวงศ์ ดำเนินรายการโดย นายประวิตร โรจนพฤกษ์

PRIDI Talks ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “2475: ความรู้ ความทรงจำ และสถานการณ์ปัจจุบัน” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย  รศ.ดร.สมชาย ปรีชาศิลปกุล  ผศ.ศรัญญู เทพสงเคราะห์  ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล  นายนริศ จรัสจรรยาวงศ์ ดำเนินรายการโดย นายประวิตร โรจนพฤกษ์

ผู้จัดการสถาบันปรีดีฯ กล่าวถึงความน่าสนใจของงานว่า ท่ามกลางบริบทแห่งยุคสมัยว่าด้วยการช่วงชิงความหมายทางการเมือง และลมมรสุมวิกฤติศรัทธาที่กำลังโหมกระหน่ำสู่สังคมไทยอย่างรอบด้าน การพินิจพิจารณาถึงจุดพลิกผันของสังคมการเมืองไทยจากเหตุการณ์อภิวัฒน์สยาม 2475 ถือเป็นจังหวะของการทบทวนอดีตเพื่อเข้าใจให้ถึงแก่นของปัญหาในสังคมการเมืองไทยยุคปัจจุบัน การเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันด้วยเลนส์แห่งปัญญาผ่านการสนทนาทางวิชาการอย่างรอบด้าน จึงนับเป็นการเปิดพรมแดนความรู้สู่สังคมไทยอย่างแท้จริง

ถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทาง Facebook Fan Page สถาบันปรีดี พนมยงค์ https://www.facebook.com/pridibanomyonginstitute

และศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม https://www.facebook.com/DJC.Center

เรื่องที่เกี่ยวข้อง: