ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
บทบาท-ผลงาน

Infographic: "ตามรอยเส้นทาง คณะทูตสันถวไมตรี: ของนายปรีดี พนมยงค์ และคณะหลังสิ้นสุดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2"

3
พฤศจิกายน
2563
Infographic Banner

 

วันนี้เมื่อ 74 ปีก่อน นายปรีดี พนมยงค์ และคณะ ได้ออกเดินทางไปกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก ถึง 9 แห่ง คือ จีน ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เดนมาร์ค สวีเดน และนอร์เวย์

ใช้เวลาถึง 3 เดือน ในการเดินทางเพื่อถือโอกาสขอร้องให้สมาชิกถาวรที่สําคัญ ๆ ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสนับสนุนประเทศไทยให้ได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การฯ และเพื่อกระชับสัมพันธไมตรี ดูงานศึกษาการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ

นายปรีดี ท่านผู้หญิงพูนศุข และคณะ ออกเดินทางโดยสายการบิน พี.โอ.เอ.เอส. ซึ่งให้บริการเที่ยวบินทดลองระหว่างกรุงเทพฯ กับนานกิง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2489 (นานกิงเป็นเมืองหลวงของจีนอีกครั้งหนึ่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2)

'กุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา' นำเสนอเส้นทางของคณะทูตสันถวไมตรีนี้ตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทาง จนคณะเดินทางกลับสู่มาตุภูมิในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2490 พร้อมทั้งให้รายละเอียดอย่างชัดเจนว่า นายปรีดีและคณะได้พบกับใคร ที่ไหน และทำอะไรบ้าง เพิ่มเติมเต็มเรื่องราวบนหน้าประวัติศาสตร์ที่ขาดหายไปให้ได้รับรู้และศึกษากันอีกครั้งหนึ่ง

วิดีโอคลิป: คณะทูตสันถวไมตรีขณะเดินทางถึง สถานีวิคตอเรีย กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดย British Pathé

ไฟล์ INFOGRAPHIC: "ตามรอยเส้นทาง คณะทูตสันถวไมตรี: ของนายปรีดี พนมยงค์และคณะหลังสิ้นสุดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2" ความละเอียดสูงสำหรับงานพิมพ์

"ตามรอยเส้นทาง คณะทูตสันถวไมตรี: ของนายปรีดี พนมยงค์และคณะหลังสิ้นสุดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2" ความละเอียด 300 DPI (CMYK และ RGB)

 

 

บรรณานุกรม

  • ไสว สุทธิพิทักษ์, ดร.ปรีดี พนมยงค์, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์, 2526), น. 733-746.
  • นรุตม์ เรียบเรียง, หลากบทชีวิต ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์, (กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2537). น. 97-101.
  • ปรีดี พนมยงค์, ชีวิตผันผวนของข้าพเจ้า และ 21 ปีที่ลี้ภัยในสาธารณรัฐราษฎรจีน, ภาษาฝรั่งเศส แปลโดยพรทิพย์ โตใหญ่ และจำนง ภควรวุฒิ, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ เทียนวรรณ, 2529), น. 91-103.
  • พูนศุข พนมยงค์, ไม่ขอรับเกียรติยศใด ๆ ทั้งสิ้น 95 ปี 4 เดือน 9 วัน พูนศุข พนมยงค์, (กรุงเทพฯ : ตถาตา พับลิเคชั่น, 2551), น. 139-167.
  • วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, บางหน้าในประวัติศาสตร์ไทย อัตชีวประวัติ ปรีดี พนมยงค์, (กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2549). น. 405-416.