ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ จัดงาน PRIDI Talks #23 x PBIC : รื้อ ร่าง สร้าง รัฐธรรมนูญใหม่เพื่อประชาชน

13
ธันวาคม
2566

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา เนื่องในวาระวันรัฐธรรมนูญไทย “สถาบันปรีดี พนมยงค์” ร่วมกับ “วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์” จัดงานเสวนาวิชาการ PRIDI Talks #23 x PBIC : รื้อ ร่าง สร้าง รัฐธรรมนูญใหม่เพื่อประชาชน ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นโมฆะของรัฐธรรมนูญปี 2560 เปรียบเทียบบทบาทขององค์กรอิสระในรัฐธรรมนูญต่างประเทศ นำเสนอที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) และกล่าวถึงความจำเป็นในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน อีกทั้งอัปเดตขั้นตอนการทำประชามติและแนวทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร

ร่วมเสวนาโดย ชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล, นิกร จำนง โฆษกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการทำประชามติฯ, รศ.ดร.นันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, ผศ. ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) เป็นผู้ดำเนินรายการ และกล่าวเปิดเสวนาโดย รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ โดยทางสถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้จัดเตรียมล่ามภาษามือเพื่อถ่ายทอดเนื้อหางานเสวนาเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางการได้ยินตลอดการเสวนา ก่อนปิดกิจกรรมด้วยการมอบของที่ระลึกโดยคุณสุดา พนมยงค์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน

รับชมงานเสวนาได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=u2guU1PRpZo