ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

เค้าโครงการเศรษฐกิจ ของ หลวงประดิษฐมนูธรรม

เค้าโครงการเศรษฐกิจ ของ หลวงประดิษฐมนูธรรม

เค้าโครงการเศรษฐกิจ ของ หลวงประดิษฐมนูธรรม

เค้าโครงการเศรษฐกิจเป็นผลงานทางเศรษฐกิจชิ้นแรกและชิ้นเดียวของปรีดี พนมยงค์

  • ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์
  • พิมพ์ที่ : -
  • พิมพ์ครั้งที่ : -
  • ปีที่พิมพ์ : -
  • จำนวนหน้า : 58 หน้า
  • ISBN : -

สารบัญ

  • -

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook051.pdf