ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

ความเป็นมาของชื่อ “ประเทศสยาม” กับ “ประเทศไทย”

ความเป็นมาของชื่อ “ประเทศสยาม” กับ “ประเทศไทย”

ความเป็นมาของชื่อ “ประเทศสยาม” กับ “ประเทศไทย”

บทความนี้บอกเล่าที่มาของชื่อประเทศไทยว่าเป็นมาอย่างไร โดยเรียบเรียงมาจากต้นฉบับในหนังสือ Ma Vie Mouvementee ของปรีดี พนมยงค์

  • ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์
  • พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์นีติเวชช์, กรุงเทพมหานคร
  • พิมพ์ครั้งที่ : -
  • ปีที่พิมพ์ : 2517
  • จำนวนหน้า : 20 หน้า
  • ISBN : -

สารบัญ

  • -

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook050.pdf