ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Facebook Live: งาน "วันปรีดี พนมยงค์" 11 พฤษภาคม 2563

10
พฤษภาคม
2563

งาน "วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม" โดยปกติจะมีขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ทำให้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องเลื่อนการจัดงานออกไปก่อน อย่างไรก็ตาม สถาบันปรีดีฯ จะจัดรำลึกวันครบรอบ 120 ปีนายปรีดีในปีนี้ ทาง "Facebook Live" สถาบันปรีดี พนมยงค์ Pridi Banomyong Institute วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

เฟซบุ๊กเพจ สถาบันปรีดี พนมยงค์ PRIDI BANOMYONG INSTITUTE
https://web.facebook.com/pridibanomyonginstitute/

1. กล่าวรำลึกโดย ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานสถาบันปรีดี พนมยงค์

2. เปิดตัวเว็บไซต์ www.pridi.or.th และแนะนำเนื้อหา โดย นายกษิดิศ อนันทนาธร กรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์

3. ประกาศผลรางวัลทุนปาล พนมยงค์ ในหัวข้อ "กฎ กติกา และสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างการแข่งขันทางการเมืองที่เป็นธรรม และนำไปสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์" และพูดคุยกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล โดย ดร.อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาส กรรมการและเลขานุการมูลนิธิปรีดี พนมยงค์

หลังจากนั้นจะมีการจัดเสวนารำลึกที่เพจ 120 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์ เวลา 14.00 น.-15.30 น. พบกับผู้ร่วมเสวนา

  • นางบุญสม อัครธรรมกุล
  • นายนริศ จรัสจรรยาวงศ์
  • ศ.ดร.ปรีชา สุวรรรทัต
  • ดร. จริยวัฒน์ สันตะบุตร
  • นายกษิดิศ อนันทนาธร