ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

(ข่าว) ครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย และ 120 ปีชาตกาล ปรีดี พนมยงค์

19
สิงหาคม
2563

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 วันนี้เมื่อ 75 ปีที่แล้วคือวันที่นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ 8 ได้ออก “ประกาศสันติภาพ” ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ให้สถานะสงครามกับอังกฤษ-สหรัฐฯ เป็นโมฆะ ในวาระสำคัญดังกล่าวสถาบันปรีดี พนมยงค์ จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงาน “ครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย” และ “รำลึก 120 ปีชาตกาล ปรีดี พนมยงค์” โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีงานรำลึกช่วงเช้า

กิจกรรมในช่วงเช้าเวลาประมาณ 09.00 น. ประกอบด้วยพิธี “วางช่อดอกไม้” รำลึกถึงเสรีไทย และผู้เสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับเกียรติจาก Mr.Yang Xin อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย มาแสดงปาฐกถาเรื่อง “China’s Perspective on the Free Thai Movement and World Peace” และ ดร.จริย์วัฒน์ สันตะบุตร แสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เอกราชและการประกาศสันติภาพ” รวมทั้งการกล่าวรำลึกถึงเสรีไทย และผู้เสียชีวิตจากสงครามโลก ครั้งที่ ๒ โดยตัวแทนนักศึกษาศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาทิ นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา ผู้แทนนักศึกษาชมรมศาสนาต่าง ๆ เป็นต้น

และในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สถาบันปรีดีพนมยงค์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย และ 120 ปีชาตกาล ปรีดี พนมยงค์ ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงละครรำลึกเสรีไทย โดยกลุ่มละคร Babymime และการปาฐกถานำ ในหัวข้อ "บทเรียนจากขบวนการเสรีไทยว่าด้วยวิกฤติเศรษฐกิจ และการอภิวัฒน์สู่สันติ" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ (ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์)

พร้อมกันนี้ ยังมีช่วงสำคัญคือเวทีเสวนาวิชาการในหัวข้อ "เศรษฐกิจแปรผัน สันติภาพแปรเปลี่ยน: จากขบวนการเสรีไทยสู่ยุคปัจจุบัน" ร่วมเสวนาโดย

  • ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
  • รองศาสตราจารย์ ดร.อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม
  • ภัทรภร ภู่ทอง