ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

(ข่าว) ครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย และ 120 ปีชาตกาล ปรีดี พนมยงค์

19
สิงหาคม
2563
(ข่าว) ครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย และ 120 ปีชาตกาล ปรีดี พนมยงค์

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 วันนี้เมื่อ 75 ปีที่แล้วคือวันที่นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ 8 ได้ออก “ประกาศสันติภาพ” ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ให้สถานะสงครามกับอังกฤษ-สหรัฐฯ เป็นโมฆะ ในวาระสำคัญดังกล่าวสถาบันปรีดี พนมยงค์ จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงาน “ครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย” และ “รำลึก 120 ปีชาตกาล ปรีดี พนมยงค์” โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีงานรำลึกช่วงเช้า

กิจกรรมในช่วงเช้าเวลาประมาณ 09.00 น. ประกอบด้วยพิธี “วางช่อดอกไม้” รำลึกถึงเสรีไทย และผู้เสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับเกียรติจาก Mr.Yang Xin อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย มาแสดงปาฐกถาเรื่อง “China’s Perspective on the Free Thai Movement and World Peace” และ ดร.จริย์วัฒน์ สันตะบุตร แสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เอกราชและการประกาศสันติภาพ” รวมทั้งการกล่าวรำลึกถึงเสรีไทย และผู้เสียชีวิตจากสงครามโลก ครั้งที่ ๒ โดยตัวแทนนักศึกษาศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาทิ นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา ผู้แทนนักศึกษาชมรมศาสนาต่าง ๆ เป็นต้น

และในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สถาบันปรีดีพนมยงค์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย และ 120 ปีชาตกาล ปรีดี พนมยงค์ ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงละครรำลึกเสรีไทย โดยกลุ่มละคร Babymime และการปาฐกถานำ ในหัวข้อ "บทเรียนจากขบวนการเสรีไทยว่าด้วยวิกฤติเศรษฐกิจ และการอภิวัฒน์สู่สันติ" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ (ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์)

พร้อมกันนี้ ยังมีช่วงสำคัญคือเวทีเสวนาวิชาการในหัวข้อ "เศรษฐกิจแปรผัน สันติภาพแปรเปลี่ยน: จากขบวนการเสรีไทยสู่ยุคปัจจุบัน" ร่วมเสวนาโดย

  • ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
  • รองศาสตราจารย์ ดร.อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม
  • ภัทรภร ภู่ทอง