ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เกร็ดประวัติศาสตร์

ครั้งหนึ่งในบัลลังก์ 24

10
กันยายน
2563

ก่อนอื่นใคร่ขอแนะนําว่า บัลลังก์ 24 นั้น คือ ห้องพิจารณาคดีพิเศษของศาลอาญา ซึ่งได้ถูกจัดไว้โดยเฉพาะสําหรับพิจารณาคดีการเมืองต่าง ๆ ทุกรุ่น นับตั้งแต่ยุครัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490 เป็นต้นมา 

ณ บัลลังก์แห่งนี้ได้เคยเป็นที่ประกาศปกาศิตแห่งความไร้อิสรภาพของนักการเมืองจํานวนหลายสิบคน เคยเป็นที่ขีดเส้นชีวิตแก่บุคคลบางคนซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตรุ่งเรืองและผาสุกให้กลับชะตาถึงฆาตลงในพริบตาเดียว เคยเป็นที่กําหนดโทษของทนายความผู้มีชื่อเสียงและยึดมั่นในอุดมคติของประชาชนในขณะที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ของตนอยู่อย่างเข้มแข็งเพราะเหตุได้ละเมิดอํานาจศาล และเคยเป็นสถานที่ก่อให้เกิดพฤติการณ์อันจะต้องจารึกไว้ เป็นประวัติศาสตร์ประการอื่นอีกนับครั้งไม่ถ้วน 

และในกาลต่อไปสถานที่แห่งนี้แหละ สหายเอ๋ย จะต้องเป็นสถานที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์อันเป็นประวัติศาสตร์ที่มโหฬารยิ่งอีกอย่างแน่นอน ขอให้รอดูต่อไปเถิด 

ครั้งหนึ่งในบัลลังก์ 24 นี้ เป็นครั้งหนึ่งในหลายร้อยครั้งหลายพันครั้งสําหรับเหตุการณ์อันเป็นภาพประทับใจซึ่งได้เกิดขึ้น ณ สถานที่ดังกล่าว แม้ว่าเหตุการณ์อันได้เกิดขึ้นจะได้สลายตัวไปกับกาลเวลาที่ผ่านมาก็ตาม แต่ความประทับใจอย่างสุดซึ้งของผู้ประสบเห็นนี่ซิ มันไม่อาจสลายตัวไปกับกาลเวลาได้ด้วย 

 

ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ เขียนหลังภาพนี้ไว้ว่า “รูปปาล ถ่ายเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2494 ขณะที่ตำรวจนำไปศาลอาญาเพื่อขออำนาจฝากขัง อายุ 20 ปี 11 เดือน 7 วัน ข้อหากบฏภายในและภายนอกราชอาณาจักร”
ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ เขียนหลังภาพนี้ไว้ว่า “รูปปาล ถ่ายเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2494 ขณะที่ตำรวจนำไปศาลอาญาเพื่อขออำนาจฝากขัง อายุ 20 ปี 11 เดือน 7 วัน ข้อหากบฏภายในและภายนอกราชอาณาจักร”

 

ครั้งนั้น ในราวปลายเดือนเมษายน 2496 เท่าที่พอจะจดจําได้ เป็นเวลาเช้าก่อนเที่ยง ที่บัลลังก์ 24 นั้นเองได้มีบุคคลกลุ่มหนึ่งประมาณ 50 คนเศษกําลังถูกควบคุมตัวอย่างแข็งแรงจากผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แห่งกองบังคับการตํารวจสันติบาลผู้มีอาวุธทันสมัยครบมือ บุคคล 50 คนเศษเหล่านั้นเท่าที่สังเกตเป็นบุคคลต่างวัย ต่างฐานะ ต่างอาชีพ มีทั้งนักเขียนผู้มีชื่อเสียง นักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิ หนังสือพิมพ์นามอุโฆษ นักศึกษา กรรมกร ชาวนา ครูประชาบาล และชาวสวน รวมทั้งผู้มีอาชีพอื่น ๆ อีกด้วย 

เขาทําอะไรกัน ณ ที่นี้ ผู้เขียนได้รับคําชี้แจงว่า บุคคลเหล่านั้นได้ถูกฟ้องเป็นจําเลยในคดีการเมืองฐานกบฏภายในและภายนอกราชอาณาจักร แต่เขาเหล่านั้นได้ประกาศตนว่า เขาคือสันติชน ผู้มิได้คิดร้ายต่อผู้ใด เขาเหล่านั้นได้ถูกเบิกตัวจากที่คุมขังมาคัดบรรดาพยานเอกสารนับพัน ๆ ชิ้น ซึ่งฝ่ายโจทก์คืออัยการของแผ่นดินได้ เป็นผู้นําส่งต่อศาล ทั้งนี้เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้เตรียมหาลู่ทางสู้คดีตามวิถีทางของกฎหมาย 

สหายรัก เท่าที่กล่าวมาแล้วยังหาใช่ประเด็นของเรื่องไม่ 

ขณะนั้นใกล้เวลาเพลมากแล้ว รถเฟียตเก๋งสีดำปลอดคันหนึ่งได้แล่นปราดเข้าเทียบกับบาทวิถีหน้าประตูห้องพิจารณาคดีบัลลังก์ 24 สุภาพสตรีวัยกลางคนผู้หนึ่งรูปร่างสูงโปร่ง สวมแว่นดําสนิท ก้าวลงจากรถคันนั้นอย่างแช่มช้อย ท่วงทีกิริยาเป็นสง่าน่าเกรงขาม แม้ว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างบ่งไว้ว่า เธอกําลังตกอยู่ในห้วงของความทุกข์ก็ตามที  เธอได้เป็นเป้าสายตาของบุคคลทุกฝ่าย ณ ที่นั้น อันมีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ผู้มีอาวุธครบมือ กลุ่มนักการเมืองผู้ไร้อิสรภาพ และประชาชนผู้สนใจ แต่เธอก็มิได้มีความประหม่าหรือสะทกสะท้านอย่างใดเลย 

เธอผู้นั้นได้ตรงเข้าไปขออนุญาตผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ แล้วก็ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องพิจารณาบัลลังก์ 24 นั้น เมื่อเธอได้ย่างเท้าเข้าไปภายใน เธอก็ได้รับการแสดงคารวะอย่างนอบน้อมและพร้อมเพรียงจากกลุ่มนักการเมืองผู้ถูกควบคุมตัวเหล่านั้น ลักษณาการเช่นนั้นแสดงถึงบุคลิกภาพอันสําคัญของท่านสุภาพสตรีผู้นี้เป็นอย่างยิ่ง 

เด็กหนุ่มผู้หนึ่งอายุไม่เกิน 21 ปี รูปร่างสันทัด ใบหน้าอิ่มเอิบ ผมตัดสั้นแบบนักเรียน ปราดออกมาจากกลุ่มผู้ไร้อิสรภาพตรงมาที่ท่านสุภาพสตรีผู้นั้น แสดงคารวะอย่างนอบน้อม ทันใดนั้นก็ได้เกิดภาพอันประทับใจอย่างลึกซึ้งแก่ผู้ประสบพบเห็น 

ท่านสุภาพสตรีผู้นั้นได้สวมกอดหนุ่มน้อยผู้นั้นไว้อย่างแสนรัก ฉับพลันน้ำตาของท่านก็ได้ไหลพร่างพรูราวกับสายฝน ท่านสะอึกสะอื้นพร้อมกับรําพันด้วยเสียงอันเยือกเย็นว่า 

“ลูกเอ๋ย ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่ต้องผจญกับชะตากรรม แม้ว่าพ่อของลูกจะได้ประกอบกรรมทําความดีให้กับชาติบ้านเมืองอย่างมากมายก็ตาม แต่วิถีทางการเมืองทําให้พ่อของลูกไม่มีสิทธิที่จะอยู่ในผืนแผ่นดินไทยได้อย่างเสรีชน ผลอันนี้ได้กระทบกระเทือนมาถึงแม่และตัวลูกอีกด้วย ลูกรักต้องกลายเป็นจําเลยในคดีการเมืองตั้งแต่เยาว์วัย โดยไม่มีผู้ใดคาดหมายไว้ก่อนเลยว่าจะต้องเป็นไปถึงเพียงนี้ 

“ในวันนี้ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงเล็กน้อยจําต้องลาลูกรักเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อไปรักษาสุขภาพของแม่ให้ดีขึ้น ด้วยใจจริงแม่แล้วไม่อาจจะทิ้งลูกรักไปได้ในยามนี้ แต่ด้วยเหตุจําเป็นสําคัญและสถานการณ์ได้บีบบังคับให้แม่จําต้องเดินทางไปด้วยใจอันไม่สมัคร แม่ไม่อาจจะพูดอะไรไปมากกว่านี้ได้ เพราะกลัวว่าจะกระทบกระเทือนจิตใจอันบริสุทธิ์ของลูกรัก นอกจากจะขอให้ลูกมีจิตใจเข้มแข็งอดทนต่อสภาพการณ์ที่ลูกกําลังเผชิญอยู่ต่อไปในภายภาคหน้า  ลูกรักจงอดทนและจงประพฤติตนให้สมกับเป็นลูกของนักการเมืองผู้หนึ่งเคยทำคุณงามความดีให้กับชาติบ้านเมือง โดยไม่เคยกอบโกยหาผลประโยชน์ใส่ตนและครอบครัวอย่างใดเลย แต่จังหวะชีวิตได้ทําให้พ่อ ของลูก...” 

เสียงของท่านสุภาพสตรีผู้นั้นได้สะอื้นขาดหายไป เพราะความกําสรด 

ทุกคนที่อยู่ ณ ที่นั้น แม้แต่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เองก็จําต้องเบือนหน้าหนี เพราะไม่อาจทนฟังและดูภาพ และสิ่งอันน่าเห็นใจยิ่งนี้ได้ 

แต่หนุ่มน้อยผู้นั้น ชะรอยจะเป็นคนที่บึกบึนและมีลักษณะแข็งแกร่งเป็นพิเศษ เพราะเขามิได้แสดงความเศร้าสร้อยออกมาให้ประจักษ์กับสายตาบุคคลภายนอกแต่อย่างใดเลย ใบหน้าคงยิ้มละไมไม่เปลี่ยนแปลง แต่ดวงตาทั้งสองของเขาเท่านั้นที่แฝงแววของความปวดร้าวในดวงใจไว้ เขามีความรู้สึกอย่างไรนั้นไม่จําเป็นต้องอธิบายมิใช่หรือ เขาได้ปลอบประโลมมารดาสุดที่รักของเขาว่า 

“คุณแม่ที่รัก ขอให้คุณแม่จงเดินทางไปรักษาตัวด้วยความปลอดภัยและสบายใจโดยไม่ต้องเป็นห่วงลูก ความกังวลอาจทําให้สุขภาพของคุณแม่ทรุดโทรมยิ่งขึ้น สภาพการณ์เท่าที่ลูกประสบอยู่ทุกวันนี้เป็นสภาพการณ์ที่ลูกสามารถทนได้ เช่นเดียวกับมิตรสหายผู้ร่วมชะตากรรมทั้งหลาย ลูกได้ตระหนักถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ อันได้บันดาลให้ลูกตกอยู่ในสภาพเช่นนี้เป็นอย่างดีว่าเพราะเหตุใด ลูกไม่ขอปริปากเรียกร้องสิทธิอันใด หรือเรียกร้องความเห็นใจจากผู้ใดเป็นอันขาด ลูกยินดีที่จะเผชิญกับสถานการณ์อันเลวร้ายต่าง ๆ อันจะมีต่อไปข้างหน้าด้วยความเต็มใจยิ่ง เพราะกาลเวลาเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ลูกนี้เป็นผู้กระทําผิดกฎหมายบ้านเมืองหรือไม่

หนุ่มน้อยกล่าวถ้อยคํานั้นออกมาด้วยเสียงทุ่มมีกังวาน โดยปราศจากความสะทกสะท้านหรือยําเกรงผู้ใด ยังความตื้นตันใจให้กับท่านสุภาพสตรีผู้นั้น ท่านได้เอื้อมมือจากวงกอด ลูบไล้เส้นผมของหนุ่มน้อยอย่างแสนอาลัย 

อาจจะเป็นด้วยระยะเวลาที่จะอยู่ร่ําลาลูกชายสุดที่รักมีน้อยเกินไป หรือไม่ท่านสุภาพสตรีผู้นั้นก็ไม่อาจจะทนสะกดความตื้นตันใจต่อไปได้ ท่านได้คลายมือจากวงกอดของหนุ่มน้อยและเบือนหน้ามายังทนายความอาวุโส ณ ที่นั้น พร้อมกับกล่าววาจาฝากฝังลูกชายของท่านอย่างแสนจะเป็นห่วง คณะทนายความได้น้อมรับคําของท่านสุภาพสตรีผู้นั้นด้วยความเห็นใจอย่างสุดซึ้ง 

ในที่สุดท่านสุภาพสตรีก็ก้าวขึ้นรถคันเก่ากลับไป รถได้เคลื่อนลับหายไปกับมุมตึกบัลลังก์พิเศษนั้นพร้อมด้วยเสียงหายไปของเครื่องยนต์ แต่เสียงสะอื้นภายในจิตใจของท่านสุภาพสตรีผู้นั้นกับหนุ่มน้อยผู้มีดวงใจอันบึกบึน จะหายไปพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ด้วยละหรือ…..สหายรัก 

 

ที่มา:  “ครั้งหนึ่งในบัลลังก์ 24” ซึ่งนายมารุต บุนนาค ใช้นามปากกาว่า “ผู้สื่อข่าวน้อย” จากหนังสือ วันธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2507

หมายเหตุ :

  • บทความชิ้นนี้ได้เคยเผยแพร่โดยใช้ชื่อว่า "วาทะของปาล พนมยงค์ ในศาลอาญา" 
  • ภาพประกอบเป็นเพียงภาพเหตุการณ์สมมติ