ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Facebook LIVE: งานรำลึกครบรอบ 44 ปี 6 ตุลาฯ 19 "จากหนักแผ่นดินสู่โรคชังชาติ: ชาติ ความเป็นไทย และประชาธิปไตยที่แปรผัน"

6
ตุลาคม
2563

งานรำลึกครบรอบ “44 ปี 6 ตุลาฯ 19”

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 – 13.00 น.
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 PRIDI Talks ครั้งที่ 6

"จากหนักแผ่นดินสู่โรคชังชาติ: ชาติ ความเป็นไทย และประชาธิปไตยที่แปรผัน"

ร่วมเสวนาโดย

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ - ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์
  • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ - ที่ปรึกษามูลนิธิปรีดี พนมยงค์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล - อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คุณนิธินันท์ ยอแสงรัตน์ - ผู้สื่อข่าวอาวุโส
  • คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์ - ผู้จัดการ iLaw
  • คุณธีรชัย ระวิวัฒน์ - นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย คุณทศ ลิ้มสดใส - ผู้สื่อข่าว The Reporter

ถ่ายทอดสด; Facebook Live: Facebook Fanpage สถาบันปรีดี พนมยงค์ Pridi Banomyong Institute @pridibanomyonginstitute