ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ศิลป-วัฒนธรรม

คือแบบอย่างแห่งชีวิตและจิตใจ

17
มกราคม
2564

 

หลับสนิท จิตสงบ จบสะอาด
ไม้มงคลของชาติขนาดใหญ่
ล้มสะท้านสะเทือนแผ่นดินไทย
และเป็นการจากไปอย่างง่ายงาม

งามทั้งเบื้องต้นจนเบื้องปลาย
ในท่ามกลางทั้งหลายก็ล้นหลาม
ด้วยความดีธรรมดาน่าทำตาม
แต่ในความจริงยากลำบากทำ

 

 

สิบข้อ คำสั่ง หลังชีพดับ
กำชับ ให้ปฏิบัติ ชัดดังย้ำ
ด้วยลายมืออ่อนช้อยร้อยถ้อยคำ
โดยจิตนิ่งชี้นำคำความคิด

ไม่ขอรับเกียรติยศใดทั้งสิ้น
ประชาชนได้ยินนิ่งสนิท
ไม่รบกวนเดือดร้อนวอนญาติมิตร
ชวนพินิจลึกเหลือถึงเนื้อใน

ก้มกราบปูชนียบุคคล
จริยธรรมงามล้นและยิ่งใหญ่
คือแบบอย่างแห่งชีวิตและจิตใจ
ยากจะหามีไม่ ไม่ค่อยมี

พฤษภาคม 2550

 

ที่มา: บทกวีชื่อ “ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์,” ใน หวนอาลัย (2551), น. 524-252.

 

โปรโมชั่นเดือนมกราคม ชุดหนังสือ 109 ปีชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข จากราคาเต็ม 1,150 บาท ลดเหลือ 999 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ) ประกอบไปด้วย

โปรโมชั่นเดือนมกราคม ชุดหนังสือ 109 ปีชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข จากราคาเต็ม 1,150 บาท ลดเหลือ 999 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)

1. เสื้อยืด “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” มูลค่า 350 บาท

2. หนังสือ “ไม่ขอรับเกียรติยศใดๆ ทั้งสิ้น ๙๕ ปี ๔ เดือน ๙ วัน พูนศุข พนมยงค์” มูลค่า 300 บาท

3. หนังสือ “หวนอาลัยพูนศุข พนมยงค์” มูลค่า 500 บาท

สั่งซื้อได้ทาง https://shop.pridi.or.th/th